http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
İntrakranial aterosklerotik hastalığa yaklaşım [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 1-10 | DOI: 10.5505/tbdhd.2019.47855  

İntrakranial aterosklerotik hastalığa yaklaşım

Bilgehan Atılgan Acar1, Atilla Özcan Özdemir2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

İntrakranial aterosklerotik hastalık (İKAH), iskemik inmenin genellikle göz ardı edilen önemli bir nedenidir. Son yıllarda görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler ve de konvansiyonel kateter anjiografi ile endovasküler girişimsel işlemlerin inme pratiğinde kullanımının artması sayesinde, günümüzde iskemik inme ve geçici iskemik atak etyolojisi ile çok daha fazla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Asyalı'larda, İspanik ve Afrika kökenli Amerikalı'larda, beyaz ırka oranla daha sık görülmesi, inmenin bu alt grubunun ırk-etnisite açısından heterojen eğilimini göstermektedir. İKAH'da inme, trombotik oklüzyon, arterden artere emboli, hemodinamik iskemi ve penetran damar oklüzyonu şeklinde farklı mekanizmalar altında gelişebilir ve üstelik ılımlı stenoz (<%50) varlığında dahi klinik olarak anlamlı bulgular görülebilmektedir. Rekürren inmelerin İKAH'da sık görülmesinde bu farklı mekanizmaların rolü olup olmadığı, tanı ve tedavide hangi stratejilerin uygulanması gerektiği cevap bekleyen sorulardandır. Bu derlemede İKAH'a yaklaşım güncel yayınlar eşliğinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, inme, intrakranial, intrakranial aterosklerotik hastalık.


Management of intracranial atherosclerotic disease

Bilgehan Atılgan Acar1, Atilla Özcan Özdemir2
1Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Sakarya, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Eskişehir, Turkey

Intracranial Atherosclerotic Disease (ICAD) is a significant cause of ischemic stroke which is used to be neglected. Due to developments in imaging technologies as well as increased use of endovascular interventional procedures and conventional catheter angiography on practice of stroke, ICAD found being much more associated with the etiology of ischemic stroke and transient ischemic attack today. That it is more common among Asians, Hispanics and Afro-Americans compared to caucasians indicates the heterogeneous tendency of this subgroup of stroke in terms of race and ethnicity. Stroke due to ICAD occurs in various mechanisms such as thrombotic occlusion, artery to artery embolism, hemodynamic ischemia and penetrating vascular occlusion, and moreover, clinically significant findings can be seen in the presence of moderate stenosis (<%50). It is required to be clarified whether such various mechanisms have a role in frequent occurrence of recurrent strokes in ICAD, and which strategies are required to be applied in diagnosis and treatment. In this review, the management of ICAD will be discussed in accompaniment of current publications.

Keywords: Atherosclerosis, stroke, intracranial, intracranial atherosclerotic disease.


Bilgehan Atılgan Acar, Atilla Özcan Özdemir. Management of intracranial atherosclerotic disease. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2019; 25(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Bilgehan Atılgan Acar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale