ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
HİPOGLİSEMİK HEMİPLEJİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 151-152

HİPOGLİSEMİK HEMİPLEJİ

Bekir TUĞCU1, Yakup KRESPİ1, Oğuzhan ÇOBAN1, Rezzan TUNÇAY1, Sara BAHAR1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Hipoglisemi tedavi altındaki diabetik hastalarda sık gelişen bir metabolik bozukluktur. Bu hastalarda sıklıkla diffüz beyin fonksiyon bozukluğu ve adrenerjik bulgular ortaya çıkar. Hipoglisemiye bağlı hemipleji ise nadiren görülür. Yetmişiki yaşında diabetik erkek hasta, akut gelişen peltek konuşma ve sol beden yarısında güç kaybı yakınmaları ile acil polikliniğine başvurdu. Sol hemipleji bulguları ve ileri dizartri tespit edilen hastada, kan glikoz seviyesi 35 mg. saptanarak glikoz replasman tedavisine başlandı. Tedaviyi takip eden 10 dakika içinde hemipleji bulguları tümü ile geriledi. Diabet tedavisi amacı ile kullanmakta olduğu klorpropamidin, böbrek yetmezliğine bağlı olarak kanda birikici etki gösterdiği ve hipogliseminin bu nedenle ortaya çıktığı düşünüldü. Hipoglisemiye sekonder gelişen fokal nörolojik semptomlar, tanınıp zamanında tedavi edildiğinde geri dönüşümlüdür. Bu nedenle erken tanı ile, gelişebilecek irreversible beyin hasarı önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hipoglisemi, hemipleji, strok.

HYPOGLYCMIC HEMİPLEGIA

Bekir TUĞCU1, Yakup KRESPİ1, Oğuzhan ÇOBAN1, Rezzan TUNÇAY1, Sara BAHAR1

Hypoglycemia is a common metabolic disturbance in diabetic patients receiving insulin or oral hypoglycemic agents. In these patients, diffuse brain dysfunction and adrenergic symptoms are frequently observed. But hypoglycemic hemiplegia is a rare condition. A seventy-two years old man with diabetes mellitus was admitted with slurred speech and weakness on the left side. On examination, left hemiparesis and dysarthria were detected. Blood glucose level was 35mg./dl. The hemiplegia resolved completely within 10 minutes after glucose infusion. This patient had chronic renal insufficiency, which resulted in elevated serum levels of Chlorprophamide and this eventually caused hypoglycemia. This clinical syndrome is reversible with treatment. If this syndrome is considered in differential diagnosis of diabetic patients presenting with stroke, irreversible brain damage may be prevented.

Keywords: Hypoglycemia, hemiplegia, stroke.

Bekir TUĞCU, Yakup KRESPİ, Oğuzhan ÇOBAN, Rezzan TUNÇAY, Sara BAHAR. HYPOGLYCMIC HEMİPLEGIA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 151-152
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w