ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İki taraflı vestibulopatide vestibuler rehabilitasyon [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 1-9 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.49091

İki taraflı vestibulopatide vestibuler rehabilitasyon

Onur Armağan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

İki taraflı vestibulopati vestibuler organ, vestibuler sinir ya da her ikisinin birden fonksiyonlarında iki taraflı kayıp ya da azalmayla karakterize hetrerojen bir gurup hastalıktır. Vestibuler sistem dengenin multisensorial kontrolünde önemli bir rol oynar. Vestibuler işlev kaybolduğunda, özellikle postural kontrol, bakış stabilizasyonu ve denge gibi temel görevler bozulur ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde zayıflar. Dengeyi oluşturan kompleks sistem içinde vestibuler sistemin görevleri nedeniyle iki taraflı vestibuler hastalık, hastalarda önemli fonksiyonel ve fiziksel yetersizliklere yol açar. Günümüzde iki taraflı vestibuler hastalıkta, yaygın olarak kullanılan tedavi vestibuler rehabilitasyondur. Vestibuler rehabilitasyonda amaç, insan beyninde var olan adaptif ve kompansatuvar mekanizmaların harekete geçirilmesidir. Bu makalede vestibuler rehabilitasyon uygulamaları, farklı egzersiz programları ve teknikleri son literatür sonuçları gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İki taraflı, vestibulopati, rehabilitasyon

Vestibuler rehabilitation in bilateral vestibulopaty

Onur Armağan
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey

Bilateral vestibulopathy is a heterogeneous chronic condition characterized by a bilateral reduced or absent function of the vestibular organs, the vestibular nerves or a combination of both. The vestibular system plays a crucial role in the multisensory control of balance. When vestibular function is lost, essential tasks such as postural control, gaze stabilization, and balance deteriorate and the quality of life of patients is significantly impaired. Nowadays the widely available treatment of bilateral vestibulopathy is vestibular rehabilitation. The aim of the vestibular rehabiltation is to use adaptive mechanisms of brain and to activate compensation mechanisms. In this review, applications of vestibular rehabilitation, different exercise programs and techniques are presented by reviewing recent literature results.

Keywords: Bilateral, vestibulopathy, rehabilitation

Onur Armağan. Vestibuler rehabilitation in bilateral vestibulopaty. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Onur Armağan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w