ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ORAK HÜCRE HASTALIĞI OLAN İKİ HASTADA BACAK ÜLSERİ, PULMONER HİPERTANSİYON VE SESSİZ SEREBRAL İNFARKT [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 89-91

ORAK HÜCRE HASTALIĞI OLAN İKİ HASTADA BACAK ÜLSERİ, PULMONER HİPERTANSİYON VE SESSİZ SEREBRAL İNFARKT

Gamze SERARSLAN1, İsmet Murat MELEK1, Ferit AKGÜL1, Yurdal SERARSLAN1, Taşkın DUMAN1
Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Neurology, Cardiology and Neurosurgery Antakya/Hatay, TURKEY

Orak hücre hastalığı kalıtsal bir hemoglobinopatidir ve deoksijene olan HbS’in polimerizasyonu hastalığın klinik bulgularına neden olur. Sessiz serebral infarktı olan orak hücre hastalarında, beyin MR bulguları normal olan hastalara göre inme riski 14 kat daha fazladır. Bacak ülseri, pulmoner hipertansiyon ve sessiz serebral infarktı olan ve tek semptomun bacak ülseri olduğu orak hücre hastalığı olan iki hastayı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Orak hücre hastalığı, bacak ülseri, sessiz serebral infarkt, pulmoner hipertansiyon

LEG ULCER, PULMONARY HYPERTENSION AND SILENT CEREBRAL INFARCT IN TWO PATIENTS WITH SICKLE CELL DISEASE

Gamze SERARSLAN1, İsmet Murat MELEK1, Ferit AKGÜL1, Yurdal SERARSLAN1, Taşkın DUMAN1

Sickle cell disease is an inherited hemoglobinopathy and polymerization of deoxygenated HbS lead to clinical manifestations of the disease. The stroke rate in sickle cell disease patients with silent cerebral infarct is 14-fold higher than in those with normal MRI. We present two patients of sickle cell disease with leg ulcer, pulmonary hypertension and silent cerebral infarct and the only symptom was the leg ulcer.

Keywords: Sickle cell disease, leg ulcer, silent cerebral infarct, pulmonary hypertension

Gamze SERARSLAN, İsmet Murat MELEK, Ferit AKGÜL, Yurdal SERARSLAN, Taşkın DUMAN. LEG ULCER, PULMONARY HYPERTENSION AND SILENT CEREBRAL INFARCT IN TWO PATIENTS WITH SICKLE CELL DISEASE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 89-91
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w