ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Aynı seansta vertebral ve karotis arter stentleme olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 87-89 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.56933

Aynı seansta vertebral ve karotis arter stentleme olgu sunumu

Gökhan Özdemir1, Gözde Öngün1, Nazım Kızıldağ2, İdris Kocatürk3
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum
3Kastamonu Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kastamonu

İnme dünyadaki mortalite ve morbiditenin en sık nedenlerinden biridir. Birçok etiyolojik faktör içermektedir. İnmenin %85 i iskemik kaynaklıdır. Karotis ve vertebral arter stenozu inme için risk faktörleri olup, erken teşhis ve tedavi rekürrens inmeleri önleyebilmektedir. Karotis arter stentlemesi günümüzde birçok merkezde yaygın olarak yapılmasına rağmen vertebral arter stentlemesi nadir yapılmaktadır. Biz bu olgumuzda, karotis ve vertebral arter stentlemesinin aynı seansta yapılmasının etkili ve güvenilir olduğunu göstererek litaratüre katkıda bulunduk.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, karotis arter stentleme, vertebral arter stentleme

The case presentation of vertebral and carotid artery stenting at the same session

Gökhan Özdemir1, Gözde Öngün1, Nazım Kızıldağ2, İdris Kocatürk3
1Department of Neurology, Selcuk University, Konya, Turkey
2Department of Neurology, Ataturk University, Erzurum, Turkey
3Clinical of Neurology, Kastamonu State Hospital, Kastamonu, Turkey

Stroke is one of the most common causes of mortality and morbidity in the world. It contains many etiological factors. 85% of the stroke is ischemic origin. Carotid and vertebral artery stenosis are risk factors for stroke. Early diagnosis and treatment can prevent recurrence of stroke. Although carotid artery stenting is common in many centers today, vertebral artery stenting is rarely performed. We have demostrated that in our case, carotid and vertebral artery stenting is effective and reliable at the same time.

Keywords: İschemic stroke, carotid artery stenting, vertebral artery stenting

Gökhan Özdemir, Gözde Öngün, Nazım Kızıldağ, İdris Kocatürk. The case presentation of vertebral and carotid artery stenting at the same session. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 87-89

Sorumlu Yazar: Gökhan Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w