ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Akut iskemik inmede uygulanan intravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü sonrası oluşan dil şişmesi olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 80-82 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.58070

Akut iskemik inmede uygulanan intravenöz rekombinant doku plazminojen aktivatörü sonrası oluşan dil şişmesi olgusu

Murat Çabalar, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Anıl Özkaya, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Akut inme ile hastanemize başvuran 70 yaşında erkek hasta. Özgeçmişinde hipertansiyon öyküsü olup günde 4/240 mg/gün trandolapril-verapamil kullanıyordu. Konfüze ve sağ hemiplejisi vardı. Difüzyon manyetik rezonans görüntülemede sol orta serebral arter sulama alanına uyan bölgede iskemi görüldü. Hastaya intravenöz (iv) r-tPA (recombinant tissue plasminogen activator) infüzyonu verildikten sonra dilde şişme gelişti. Standart anti anaflaktik tedavi uygulanması ile dil şişmesi kayboldu. Bazı dil şişmesi olgularında iv r-tPA uygulamasının sonlandırılmasına gerek olmayabilir. Bu iv r-tPA uygulaması sırasında orolingual anjioödem geliştiğinde solunum probleminin şiddeti bize uygulamanın devam ettirilmesine veya sonlandırılmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Orolingual anjioödem, anjiotensin-konverting enzim inhibitörü, alteplaz, allerji

A case of tongue swelling after intravenous recombinant tissue plasminogen activator administration for acute ischemic stroke

Murat Çabalar, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Anıl Özkaya, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

A 70-year-old man was admitted to our hospital with acute stroke. He had a history of hypertension with trandolapril-verapamil 4/240 mg per day therapy. He had confusion and right-sided hemiplegia. Diffusion magnetic resonance imaging revealed an ischemic lesion on the left middle cerebral artery territory. After receiving intravenous (iv) recombinant tissue plasminogen activator (r-tPA) infusion, he developed tongue swelling. With standard anti anaphylactic medication tongue swelling disappeared. Termination of iv r-tPA may not be required in some tongue swelling cases. Timing of angioedema, circumstances under which iv r-tPA is administered and the severity of relevant respiratory problems may be helpful in the decision of termination or continuation of iv r-tPA administration.

Keywords: Orolingual angioedema, angiotensin-converting enzyme inhibitor, alteplase, allergy

Murat Çabalar, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Anıl Özkaya, Hacı Ali Erdoğan, Vildan Yayla. A case of tongue swelling after intravenous recombinant tissue plasminogen activator administration for acute ischemic stroke. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 80-82

Sorumlu Yazar: Murat Çabalar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w