ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
SEREBRAL İNFARKTLI HASTANIN REHABİLİTASYONUNDA YAŞlN ETKİSİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 145-147

SEREBRAL İNFARKTLI HASTANIN REHABİLİTASYONUNDA YAŞlN ETKİSİ

İsmail ZİLELİ1, Birsen İNCE1, Ayla SİFOĞLU1, Hayrünnisa DENKTAŞ1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

lleri yaş genellikle rehabilitasyon için sınırlayıcı bir faktör olarak görülmektedir. Bu çalışma 1994 yılı içinde CTF Nöroloji A.D.'da serebral infarkt tanısıyla yatırılarak izlenen 271 hastanın, 6-18 aylık süre sonunda mevcut durumlarını değerlendirerek hastaların yaşının sonuca etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 271 hastanın 25'i (% 9.2'si) hastanede yattığı süre içinde ölmüştür. Taburcu olan hastaların 119'una (% 48,3) ulaşılabilmiş, telefon ile ve/veya kliniğimize çağrılarak son durumları belirlenmiş, hastaneden taburcu olduklarındaki Barthel index puanı ile şu andaki durumları karşılaşbrılmıştır. Hastaların 61'i erkek, SS'i kadındır. Yaşları 20-94 arasında (ortalama 66,2±12,9'dur). 34 hasta(% 28,5) taburcu olduktan sonra ölmüştür, ölümlerin% SO'si ilk bir ay içinde,% 30'u ise ilk 6 ay içindedir. Ölenlerin% 35'i erkek (yaş ortalamaları 71,5±7,62), % 65'i kadındır (Yaş ortalamaları 73.4±12,0). Yaşayan hastalarm yaş ortalaması ise 63,4±13,9'dur. 6-18 aylık izleme süresi içinde yaşayan hastaların% 49'u taburcu olduktan sonra evde veya bir merkezde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) görmüş,% 51'ine FTR programı uygulanmamıştır. FTR gören hastalarda Barthel indexi puan kazanımı (ortalama 11,4±6,6), FTR görmeyen hastalardan (oıtalama 7,44±6,6) belirgin olarak farklıdır (p<0.01). Cinsiyet farklılığı sonucu etkilememektedir. Yaş dilimlerine göre değerlendirildiğinde, Barthel puan kazanımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ölen hastaların ya~ ortalamalarının 70'in üzerinde olması, ileri yaşın morfalitede etkili olduğunu göstermekle birlikte, yaşayan infarktlı hastalarda rehabilitasyona karar verınede sınırlayıcı bir faktör olmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serebral infarkt, rehabilitasyon, yaşlılık.

THE INFUENCE OF AGE ON THE REHABILITATION OF THE PATIENT WITH CEREBRAL INFARCTION

İsmail ZİLELİ1, Birsen İNCE1, Ayla SİFOĞLU1, Hayrünnisa DENKTAŞ1
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Advanced age is considered a limiting fador for rehabilitation. The purpose of this study w as to investigate the influence of age on the rehabilitation of the patient with cerebral infarction. 119 patients with cerebral infaretion admitted to Neurology Department of Cerrahpaşa Medical Faculty in 1994 were included in the study. Of these cases, 61 were males and 58 were females. The age range was 20 to 94 years (mean 66.2±12.9). Outcome of the patients was evaluated by Barthel Index (BI) and neurologycal status at discharge, degree of improvement and case fatality rates within 6-18 months after stroke. The degree of improvement was evaluated by gain in total Bl scores. Case fatality rate was 28.5% within 18 months, mostly in first month after discharge. Half of the patients were rehabilitated at home or a physiotherapy center. Bl gain of the rehabilitated patients was significantly higher than nonrehabilitated group and there was no correlation of age with improvement. This study shows that age does not influence the improvement of elderly palients and should not be alimiting faclor for rehabilitation.

Keywords: Cerebral infarction, rehabilitation, aging.

İsmail ZİLELİ, Birsen İNCE, Ayla SİFOĞLU, Hayrünnisa DENKTAŞ. THE INFUENCE OF AGE ON THE REHABILITATION OF THE PATIENT WITH CEREBRAL INFARCTION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1995; 1(2): 145-147
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w