ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İKİ FARKLI V ASKÜLER LEZYON SONUCU GELİŞEN AGRAFİSİZ ALEKSİ OLGULARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 129-132

İKİ FARKLI V ASKÜLER LEZYON SONUCU GELİŞEN AGRAFİSİZ ALEKSİ OLGULARI

Tolga ÖZDEMİRKIRAN1, Özlem KAYIM1, Mehmet ÇELEBİ1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 Nöroloji Kliniği, İzmir

Agrafisiz aleksi yazma ve verbal anlamanın korunduğu ancak okuma yetisinin bozulduğu nadir bir diskonneksiyon sendromudur. 53 ve 79 yaşlarında, sağ elli iki erkek hastada sırasıyla iskemik ve hemorajik serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gelişen agrafisiz aleksi tablosunu sunmaktayız. Bu olgularda sol oksipital lob infarktı ve hematomu agrafisiz aleksi, sağ homonim hemianopi, akalkuli, renk agnozisi ve ılımlı bir nominal afaziye neden olmuştur. Bu iki vaka nedeniyle bu nadir sendrom üzerine olan literatür gözden geçirilmekte ve lezyonun lokalizasyonu ile klinik bulgular arasındaki ilişki tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Agrafisiz Aleksi, vasküler, patofizyoloji

TWO CASES OF ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA DUE TO DİFFERENT VASCULER LESIONS

Tolga ÖZDEMİRKIRAN1, Özlem KAYIM1, Mehmet ÇELEBİ1

Alexia without agraphia is a rare disconnection syndrome characterized by the loss of reading ability with retention of writing and verbal comprehension. We report right-handed two patients who are 53 and 79 years old developed alexia without agraphia due to ischemic and hemoragic serebrovascular disease, respectively. In these cases, infarct and hematoma of the left occipital lobe caused alexia without agraphia, right homonymus hemianopy, acalculi, color agnosia and mild nomynal aphasia. Here we discuss the association between lesion location and clinical signs and review of the literaure.

Keywords: Alexia without agraphia, vascular, pathopsyiology

Tolga ÖZDEMİRKIRAN, Özlem KAYIM, Mehmet ÇELEBİ. TWO CASES OF ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA DUE TO DİFFERENT VASCULER LESIONS. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 129-132
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w