ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Esansiyel trombositozis ve geçici iskemik atak; 2 olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 103-105

Esansiyel trombositozis ve geçici iskemik atak; 2 olgu sunumu

Nefati Kıylıoğlu, Ali Akyol, Gürkan Kadıköylü, Zahit Bolaman
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı ve Hematoloji Bilim Dalı, Aydın

Esansiyel trombositoz (ET) polisitemia vera, kronik miyelojen lösemi, idiyopatik miyelofibrozis gibi miyeleoproliferatif bir hastalıktır. Trombositoz, tromboembolik durumlar ve mukokutanöz hemorajiler ile karakterizedir. Nörolojik semptomlar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi, strok, dizartri, skotomlar, senkop ve nöbet görülebilir. Bu yazıda geçici iskemik atak ile gelen 2 olguda ET saptanmış ve ET + serebrovasküler hastalık ilişkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositozis, geçici iskemik atak, strok.

Essential thrombocytemia and transient ischemic attack: case report

Nefati Kıylıoğlu, Ali Akyol, Gürkan Kadıköylü, Zahit Bolaman
Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department od Neurology and Hematology, Aydın, Turkey

Essential thrombocytemia (ET) is clonal myeloproliferative disorders such as polycytemia vera, chronic myelogenous leukemia, and idiopathic myelofibrosis. It is characterized by thrombocytosis, thromboembolic events and mucocutaneous hemorrhage. Neurological symptoms include headache, vertigo, paresthesia, stroke, dysarthria, scintillating scotomas, syncope and even seizures. In this paper, we presented two patient with ET suffered from transient ischemic attack and discussed relation of ET and cerbrovascular disease.

Keywords: Essential thrombocytemia, transient ischemic attack, stroke.

Nefati Kıylıoğlu, Ali Akyol, Gürkan Kadıköylü, Zahit Bolaman. Essential thrombocytemia and transient ischemic attack: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 103-105

Sorumlu Yazar: Nefati Kıylıoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w