http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
İnternal karotid arter oklüzyonunun nadir bir nedeni: Katastrofik antifosfolipid sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Kabul edilen makaleler: TBDHD-62534 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.62534  

İnternal karotid arter oklüzyonunun nadir bir nedeni: Katastrofik antifosfolipid sendromu

Ahmet Ubur1, Erdal Bodakçı2, Özlem Aykaç1, Zehra Uysal Kocabaş1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Atilla Özcan Özdemir1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Eskişehir

Katastrofik antifosfolipid sendromu (KAFS), antifosfolipid antikorları varlığında, akut gelişen ve birden fazla organ sisteminin trombozuyla karakterize antifosfolipid sendromunun ağır bir formudur. Küçük, büyük, venöz ve arteriyel trombotik oklüzyonlara sebep olmakta ve agresif tedavi edilmediğinde ölümcül olabilmektedir. Bu yazıda amacımız, derin trombositopeninin ve internal karotis arter oklüzyonuna bağlı serebral infarktın eşlik ettiği olası KAFS olgusunu sunarak genç iskemik inme hastalarında ayırıcı tanılar arasında akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, internal karotis arter oklüzyonu, katastrofik antifosfolipid sendromu


A Rare Cause of Internal Carotid Artery Occlusion: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome

Ahmet Ubur1, Erdal Bodakçı2, Özlem Aykaç1, Zehra Uysal Kocabaş1, Ezgi Sezer Eryıldız1, Atilla Özcan Özdemir1
1Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology and Neurological Intensive Care, Eskişehir, Turkey
2Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Rheumatology, Eskişehir, Turkey

Catastrophic antiphospholipid syndrome(CAFS) is a syndrome characterized by the presence of antiphospholipit antibodies and acute thrombosis of multiple organ systems. It causes small or large venous and arterial thrombotic occlusions and may be fatal if not aggressively treated. In this article we aimed to present a possible case of afas with a deep thrombocytopenia and a cerebral infarction due to internal carotid occlusion and to emphasize that CAFS should be keep in mind in the differential diagnosis of young stroke patients.

Keywords: Ischemic stroke, internal carotid artery occlusion, catastrophic antiphospholipid syndrome
Sorumlu Yazar: Özlem Aykaç, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale