ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnme Hastalarına İlk Müdahale: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 68-73 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.63835

İnme Hastalarına İlk Müdahale: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015

Bijen Nazlıel1, Levent Güngör2, Mehmet Akif Topçuoğlu3, Reha Tolun4, Vesile Öztürk5, Kürşad Kutluk5, Nevzat Uzuner6
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
4Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
6Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Kılavuzun bu bölümünde inme hastalarına ilk ve erken müdahalenin aşamaları hakkında özet bilgi verilecektir. Hastaların ilgili merkezlere ulaşımı, acil servisler ve inme üniteleri ile inme merkezleri hakkında olması gerekenler gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kılavuz, acil servisler, inme ünitesi, inme merkezi.

Early Management Of Patients With Acute Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

Bijen Nazlıel1, Levent Güngör2, Mehmet Akif Topçuoğlu3, Reha Tolun4, Vesile Öztürk5, Kürşad Kutluk5, Nevzat Uzuner6
1Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
2Samsun University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Samsun
3Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
4Memorial Hizmet Hospital Neurology Clinic, İstanbul
5Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
6Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

In this section of guideline, a brief information will be offered about the stages of first and early intervention to stroke patients. Essential requirements for the transportation of patients to related centers, emergency departments and stroke units or stroke centres will be reviewed.

Keywords: Guideline, emergency departments, stroke unit, stroke center.

Bijen Nazlıel, Levent Güngör, Mehmet Akif Topçuoğlu, Reha Tolun, Vesile Öztürk, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. Early Management Of Patients With Acute Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 68-73

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w