ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
BİRİNCİL BAKICILARIN 'FELÇLİ ve AFAZİLİ BİREYLERİN' SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 97-106

BİRİNCİL BAKICILARIN 'FELÇLİ ve AFAZİLİ BİREYLERİN' SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İlknur MAVİŞ1, Özlem DOĞRAMACI1, İbrahim H. DİKEN1
Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), Eskişehir

Bu araştırmanın amacı felçli afazili bireyin sözel olmayan davranışlarına ilişkin birincil bakıcıların görüşlerini saptamak ve bu görüşleri etkileyen değişkenleri belirlemektir. Araştırmada, betimsel ve bağınhsal bir desenleme yapılmış ve 40 birincil bakıcı araştırma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Birincil bakıcının bakış açısıyla afazili hastanın sözel olmayan davranışlarının analizi" konulu likert tipi ön görüşme formu kullanılmışhr. Birincil bakıcılann, felçli afazili bireyin durumuna ilişkin olarak "Rol değişikliği, Sorumluluk alma, Sosyal hayat değişikliği, Olguyu reddetme ve/veya kabullenme, ve Sağlık" konularında genelde olumsuz görüş içinde oldukları belirlenmiştir. Birincil bakıcıların görüşleri, kendilerini (cinsiyet ve eğitim düzeyi) ve felçli afazili yakınlarını ilgilendiren değişkenlerde (cinsiyet ve medeni durum) anlamlılık göstermiştir. Erkek ve yükseköğretim derecesine sahip birincil bakıalann daha olumlu görüşler içinde oldukları; ayrıca, erkek ve evli olan felçli afazili bireylerin birincil bakıcılarının görüşlerinin daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnme ve afazi, bakıcı görüşü, sözel olmayan davranışlar

İlknur MAVİŞ, Özlem DOĞRAMACI, İbrahim H. DİKEN. BİRİNCİL BAKICILARIN 'FELÇLİ ve AFAZİLİ BİREYLERİN' SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(3): 97-106
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w