ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Hemikore İle Ortaya Çıkan Geçici İskemik Atak olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 108-111 | DOI: 10.5505/tbdhd.2013.68077

Hemikore İle Ortaya Çıkan Geçici İskemik Atak olgusu

Hasan Hüseyin Özdemir1, Caner F. Demir2, İrem Taşcı2, Metin Balduz2
1Bismil Devlet Hastanesi Nöroloji
2Fırat Üniversitesi Nöroloji

Kore; aritmik, hızlı, sıçrayıcı veya akıcı, basit veya kompleks özellikte olan genellikle ekstremitelerin distallerindeki istemsiz hareketler olarak tanımlanır. Koreiform hareketler putamen, globus pallidus ve subtalamik nukleusun etkilenmesi ile ortaya çıkar. Kore metabolik ve vasküler hastalıklar ile nörodejeneratif ya da herediter hastalıkların seyrinde gözlenebilir. Kore nadir olarak serebral hipoperfüzyonun bir bulgusu olabilir. Geçici iskemik atak, kısa süreli olarak beynin iskemisi ile karakterize meydana gelen bir olaydır. Serebral hipoperfüzyonun lokalizasyonuna göre çok çeşitli semptomlar görülebilir. Hemikore geçici iskemik atakların sırasında çok nadir gözlenen bir bulgudur. Bu yazıda hemikore şeklinde semptom veren geçici iskemik atak olgusu literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kore, Geçici iskemik atak, Karotid anjiografi

A Case Of Transient Ischemic Attack Presenting As Hemichroea

Hasan Hüseyin Özdemir1, Caner F. Demir2, İrem Taşcı2, Metin Balduz2
1Bismil State Hospital Neurology
2Firat Universty Neurolgy

Chorea is defined as; involuntary movements of the distal parts of limbs which have arrhythmic, rapid, bouncing or smooth, simple or complex properties. Choreiform movements occur when putamen, globus pallidus and subthalamic nucleus are affected. Chorea can be observed during the course of metabolic and vascular diseases, neurodegenerative or hereditary diseases. Chorea may be a rare symptom of cerebral hypoperfusion. Transient ischemic attack is an event that occurs in short term characterized by a temporary ischemia of brain. A wide variety of symptoms can be seen depending on the localization of cerebral hypoperfusion. Hemichorea is a very rare finding observed during transient ischemic attacks. In this article hemichorea in a case of symptomatic transient ischemic attack is discussed with relevant literature.

Keywords: Chorea, Transient Ischemic Attack, Carotid Angiography

Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, İrem Taşcı, Metin Balduz. A Case Of Transient Ischemic Attack Presenting As Hemichroea. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2013; 19(3): 108-111

Sorumlu Yazar: Hasan Hüseyin Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w