ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
KALITSAL PIHTILAŞMA FAKTÖR EKSİKLİKLERİ VE İSKEMİK İNME [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 43-45

KALITSAL PIHTILAŞMA FAKTÖR EKSİKLİKLERİ VE İSKEMİK İNME

Yakup Krespi, Ebru Aykutlu, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Pıhtılaşma faktörlerinin yapımının azalmasına neden olan kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları oldukça nadir görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar ön planda kanamaya eğilim yaratırken, bazı faktör eksikliklerinin paradoksal olarak tıkayıcı damar hastalıklarına da yol açabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Ünitesinde iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla izlenmiş olan ve incelemelerinde faktör VII ve faktör XI eksikliği saptanmış iki olguda klinik spontan kanama öyküsü olmamasına rağmen uygulanan trombolitik ve antikoagülan tedaviler sonrasında ciddi sistemik kanamalar ortaya çıkmıştır. Herhangi bir antitrombotik tedaviye başlamadan önce hastaların aPTT, PT gibi pıhtılaşma faktör eksikliklerine işaret edebilecek rutin hemostaz incelemeleriyle taranması ciddi sistemik kanama komplikasyonlarının önlenmesinde en önemli basamaktır.


HEREDITARY COAGULATION FACTORS DEFICIENCIES AND ISCHEMIC STROKE

Yakup Krespi, Ebru Aykutlu, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar
İstanbul University İstanbul Medical Faculty, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Hereditary coagulation factors deficiencies are rare and characterized by a tendency to spontaneous bleeding. Som factors deficiencies are thought to lead paradoxically to occlusive vascular events also. In this study, we report two ischemic stroke patients with factor VII and XI deficiencies. None of the patients had any spontaneous bleeding episode in their history but they had severe systemic bleeding after trombolytic and anticoagulant therapy. Although rare, patients should be screened by simple tests such as aPTT, PT for these congenital deficiencies before any antithrombotic therapy in order to prevent bleeding episodes.


Yakup Krespi, Ebru Aykutlu, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar. HEREDITARY COAGULATION FACTORS DEFICIENCIES AND ISCHEMIC STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(2): 43-45

Sorumlu Yazar: Yakup Krespi
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w