ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Genç yetişkinlerde spontan servikal karotid vazospazmı bir strok nedenidir: non-invaziv görüntüleme [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 79-82

Genç yetişkinlerde spontan servikal karotid vazospazmı bir strok nedenidir: non-invaziv görüntüleme

Aylin Akçalı, Ayhan Özkur, Münife Neyal, Abdurrahman Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Makalede, sağ hemiparezi ile gelen 21 yaşındaki hasta sunulmaktadır. Başvurunun ikinci gününde yapılan renkli Doppler ultrasonografi incelemesinde (RDU), sol internal karotis arterin (IKA) proksimal kesiminde preokluziv stenoz gözlendi. Aynı gün yapılan manyetik rezonans anjiyografide (MRA) sol IKA gözlenemedi. Üçüncü günde yapılan manyetik rezonans görüntülemede (MRG), sol hemisfer parenkiminde akut iskemik lezyon görüldü. Pulse metilprednisolon tedavisi başlandı. Tedavinin 3. gününde ikinci bir RDU ve MRA’de sol IKA’in normal olduğu görüldü. Hasta aynı klinik ve radyolojik bulgularla toplam 3 kez daha kliniğimize başvurdu. Sunulan hastanın klinik ve radyolojik bulguları genç erişkinlerde iskemik inme sebebi olabilecek ve görüntüleme yöntemleri hemen yapılmazsa fark edilmeyecek servikal karotis arterlerinin vazospazmını göstermektedir. MRA ve RDU bu tür olgularda acil uygulanabilen ve takipte kullanılabilen invaziv olmayan uygun bir görüntüleme tekniğidir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan karotis arter vazospazm, inme, renkli Doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiyografi.

Spontaneous cervical carotid vasospasm is a cause for stroke in young adults: non-invasive imaging

Aylin Akçalı, Ayhan Özkur, Münife Neyal, Abdurrahman Neyal
Gaziantep University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Gaziantep

We report a 21-year-old female who was admitted for right-hemiparesis. The first color Doppler ultrasonography (CDU) performed on the second day of admission revealed preocclusive stenosis in the proximal part of the left internal carotid artery (ICA). The magnetic resonance angiography (MRA) that was carried out on the same day couldn’t visualize the left ICA. Magnetic resonance imaging (MRI) on the third day of admission revealed acute parenchymal ischemic lesion in the left hemisphere. Pulse methylprednisolone treatment was administered. On the third day of the treatment a second CDU and MRA showed a normal left ICA. The patient admitted for three more times with very similar clinical and radiological findings. The clinical and radiological findings of the patient confirmed that vasospasms of cervical carotid arteries may be left unrecognized if the imaging studies are not performed promptly, and may cause ischemic stroke in young adults. MRA and CDU are non-invasive and relevant imaging techniques for immediate and follow-up evaluations in such cases.

Keywords: Recurrent, carotid artery, vasospasm, stroke, color Doppler ultrasonography, magnetic resonance angiography.

Aylin Akçalı, Ayhan Özkur, Münife Neyal, Abdurrahman Neyal. Spontaneous cervical carotid vasospasm is a cause for stroke in young adults: non-invasive imaging. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(3): 79-82

Sorumlu Yazar: Münife Neyal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w