ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
İnternal Karotis Arter Oklüzyonunun Spontan Rekanalizasyonu: Bir Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 97-100 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.71473

İnternal Karotis Arter Oklüzyonunun Spontan Rekanalizasyonu: Bir Olgu sunumu

Özlem Aykaç1, Utku Cenikli2, Fatma Ger1, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla

İnternal karotis arter (İKA) oklüzyonunun spontan rekanalizasyonun takibi ve tedavisi hakkında çok fazla literatür bilgimiz bulunmamaktadır. İKA oklüzyonunun rekanalize olduğu tesadüfen farkedilen ve karotis stenti takılarak tedavi şansı bulan bir olgu sunulmuştur. Bu vaka bildiriminin amacı internal karotis arterin spontan rekanalizasyonunun önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: İnternal karotis arter, spontan rekanalizasyon, endovasküler tedavi

Spontan Recanalization of Internal Carotis Artery Occlusion: A Case Report

Özlem Aykaç1, Utku Cenikli2, Fatma Ger1, Atilla Özcan Özdemir1
1Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskisehir, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University Faculty Of Medicinel, Department Of Neurology, Eskisehir, Turkey

There is not too much literature knowledge about spontaneous recanalization of the internal carotid artery (ICA) occlusions following and treatment. Here we presented a case who could have the opportunity of carotid artery stending treatment, where it is incidentally revealed that the occlusion of ICA is recanalized. The purpose of this case report is to emphasize the importance of ICA spontaneous recanalization.

Keywords: Internal carotid artery, spontaneous recanalization, endovascular treatment

Özlem Aykaç, Utku Cenikli, Fatma Ger, Atilla Özcan Özdemir. Spontan Recanalization of Internal Carotis Artery Occlusion: A Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 97-100

Sorumlu Yazar: Özlem Aykaç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w