http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Karotid Arterdeki Hareketli Trombüs: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Kabul edilen makaleler: TBDHD-73636 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.73636  

Karotid Arterdeki Hareketli Trombüs: İki Farklı Etiyoloji ve Tedavi Yaklaşımı

Çetin Kürşad Akpınar1, Atilla Özcan Özdemir2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Girişimsel Nöroloji Bölümü, Samsun
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nörolojik Yoğun Bakım ve Girişimsel Nöroloji Bölümü, Eskişehir

Karotid arterdeki (internal ve/veya kommon) hareketli trombüs, karotid arter hastalıkları arasında akut iskemik inme ya da tekrarlayan geçici iskemik ataklara neden olan nadir bir durumdur. Hareketli trombüs oldukça nadirdir ve patofizyolojisi henüz aydınlatılamamıştır. Akut iskemik inmede hareketli trombüsün tedavi yönetimi tartışmalıdır. Biz bu yazıda, iki farklı etiyolojik nedeni olan ve iki farklı tedavi yaklaşımı izlediğimiz (medikal ve endovasküler) hareketli trombüs olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Akut inme, Etiyoloji, Karotid arter, Hareketli trombüs, Tanı, Tedavi


Free-Floating Thrombus in the Carotid Artery: Two Different Etiologies and Treatment Approaches

Çetin Kürşad Akpınar1, Atilla Özcan Özdemir2
1Samsun Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Interventional Neurology Department, Samsun, Turkey
2Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Department of Neurology, Neurocritical Care and Interventional Neurology Department, Eskisehir, Turkey

Free floating thrombosis (FFT) of carotid artery (internal and/or common) is a rare condition among carotid artery diseases which can lead to acute ischemic stroke or recurrent transient ischemic attacks. FFT is a quite rare and their pathophysiology has not yet been clarified. The treatment management of FFT in the acute ischemic stroke is controversial. In this article, we presented free floating thrombi cases with two different etiological causes in which we followed two different (medical and endovascular) treatment approaches.

Keywords: Acute stroke, Carotid artery, Diagnosis, Etiology, Free floating thrombosis, Treatment
Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale