ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Radyoterapiye bağlı olarak gelişen iskemik inme olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(2): 53-55

Radyoterapiye bağlı olarak gelişen iskemik inme olgusu

Emine Genç1, Esra Eruyar1, Oğuz Genç1, Mine Genç2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya

Radyoterapi sonrası geç dönemde ortaya çıkan arteriyopati, özellikle baş ve boyun kanserleri ile ilişkili olarak radyoterapi alan hastalarda ortaya çıkan serebrovasküler olayların önemli bir nedeni olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle radyoterapi uygulanacak hastalarda serebrovasküler hastalık açısından mevcut risk faktörleri belirlenerek, aterosklerotik proçesin en azından yavaşlatılmasına yönelik önlemlerin alınması hasta için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalıklar, radyoterapi

A case of ischemic stroke resulted from radiotherapy

Emine Genç1, Esra Eruyar1, Oğuz Genç1, Mine Genç2
1Selçuk Meram University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Konya
2Selçuk Meram University Faculty Of Medicine Department Of Radiation Oncology, Konya

Arteriopathy, a late complication of radiotherapy, is recognized as an important cause of cerebrovascular disease in patients treated with radiotherapy, especially for head and neck cancers. For this reason, determining risk factors for cerebrovascular disease and taking preventive measures may help at least slowing the atherosclerotic process in patients who should undergo radiotherapy.

Keywords: Cerebrovascular diseases, radiotherapy

Emine Genç, Esra Eruyar, Oğuz Genç, Mine Genç. A case of ischemic stroke resulted from radiotherapy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(2): 53-55

Sorumlu Yazar: Emine Genç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w