ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Tek taraflı ani işitme kaybı ve anterior inferior serebellar arter enfarktı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 40-43 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.74946

Tek taraflı ani işitme kaybı ve anterior inferior serebellar arter enfarktı

Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Arzu Aldemir, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Vertebrobaziler sistem enfarktları nadiren anterior inferior serebellar arter (AİSA) sulama alanında ortaya çıkar. Olguların çoğunda AISA oklüzyonu mekanizması aterotrombotiktir. Klinik bulgular enfarktın büyüklüğü ve lokalizasyonuna göre değişebilmekle birlikte tinnitus, vertigo, kusma, ataksi, nistagmus, fasiyal paralizi sık görülen semptomlardandır. Ani işitme kaybı AİSA enfarktının nadir karşılaşılan bir bulgusudur.
Bu yazıda unilateral ani işitme kaybı, fasiyal paralizi ve ataksi ile başvuran 66 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: işitme kaybı, iskemik inme, anterior inferior serebellar arter.

Unilateral sudden hearing loss and anterior inferior cerebellar artery infarction

Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Arzu Aldemir, Selim Selçuk Çomoğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research And Traınıng Hospıtal, Neurology Department, Ankara,turkey

Vertebrobasilary system infarctions are rarely localized in the territory of anterior inferior cerebellar artery (AICA). In most cases the mechanism for AICA occlusion is atherothrombotic. Although clinical findings varies according to the wideness and localization of the infarction, tinnitus, vertigo, vomiting, ataxia, nistagmus and facial weakness are the most common symptoms. Sudden hearing loss is a rare symptom of the AICA infarction.
In this paper we present a 66 year-old male patient who had unilateral sudden hearing loss, facial paralysis and ataxia.

Keywords: hearing loss, ischemic stroke, anterior inferior cerebellar artery.

Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Arzu Aldemir, Selim Selçuk Çomoğlu. Unilateral sudden hearing loss and anterior inferior cerebellar artery infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 40-43

Sorumlu Yazar: Aslı Ece Çilliler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w