http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Psikiyatrik Hastalıklar İle Karışabilecek Bir Akut İskemik İnme Vakası [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Kabul edilen makaleler: TBDHD-77045 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.77045  

Psikiyatrik Hastalıklar İle Karışabilecek Bir Akut İskemik İnme Vakası

Ezgi Yakupoglu, Busranur Oguz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğirim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Psikiyatrik semptomlar serebral enfartların bulgusu olabilmektedir. Prefrontal korteks veya oksipital lob enfartları, bazal ganglion, talamus, mezensefalon veya beyin sapı enfarktları nöropsikiyatrik bulgular ile prezente olabilir. Kendini sadece psikiyatrik semptomlar ile gösteren serebral enfartlar genellikle minimal ve sessiz enfartlardır. Özgeçmişinde psikiyatrik bir hastalık mevcut olan kişilerde tanı koymak daha zor iken öncesinde böyle bir hastalık hikayesi olmayan kişilerde tanı koymak daha kolaydır. Bu olgu sunumunda özgeçmişinde depresyon tanısı mevcut olan ve acil servise apati ve duygusal labilite ile başvuran 77 yaş kadın hasta sunulmuştur, hastanın yapılan görüntülemelerinde internal karotid arter hastalığına bağlı geniş enfart saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik Semptomlar, İnme, İnme Belirtileri, Depresyon


A Case of Acute Ischemic Stroke That May Confuse with Psychiatric Diseases

Ezgi Yakupoglu, Busranur Oguz
University of Health Sciences Erenkoy Mental Health and Neurological Diseases Education and Research Hospital Neurology Department, Istanbul

Psychiatric symptoms may be related to a cerebral infarct. Prefrontal cortex or occipital lobe infarcts, basal ganglion, thalamus, mesencephalon, or brain stem infarcts may present with neuropsychiatric findings. Cerebral infarctions that manifest only with psychiatric symptoms are usually minimal and silent infarctions. It is more difficult to diagnose in people with a history of psychiatric disease, but it is easier to diagnose in persons without a history of such a disease. In this case report, a 77-year-old female patient with a history of depression who presented with apathy and emotional lability to the emergency department was presented. In the imaging of the patient, extensive infarction due to internal carotid artery disease was found.

Keywords: Psychiatric Symptoms, Stroke, Stroke Manifestations, Depression
Sorumlu Yazar: Ezgi Yakupoglu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2020 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale