ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
MDMA İÇEREN SEMPATOMIMETIK İLAÇ KULLANIMI SONRASI GELİ?EN BASİLER ARTER TROMBOZUNA BAĞLI BEYİN SAPI ENFARKTI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 25-27

MDMA İÇEREN SEMPATOMIMETIK İLAÇ KULLANIMI SONRASI GELİ?EN BASİLER ARTER TROMBOZUNA BAĞLI BEYİN SAPI ENFARKTI

Figen TOKÇUOĞLU1, Mehmet ÇELEBİSOY1, Tolga ÖZDEMİRKAN1, Sueda RUKSEN1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İZMİR

“Ecstasy” olarak adlandırılan MDMA (3,4 methylendioxymetamphetamine) gençlerin ve genç erişkinlerin tek başına ya da başka maddelerle birlikte öforik ve enerji verici özellikleri nedeniyle kullandıkları sempatomimetik etkili bir maddedir. Sempatik sistem ve ayrıca serotonin aşırımı üzerindeki etkileri nedeniyle serebral vasküler olaylara yol açabileceği bildirilmiştir. Acil servise konuşma bozukluğu ve sağ yan güçsüzlüğü ile başvuran erkek hastanın serebral MRG tetkikinde beyin sapı enfarktı, MRA tetkikinde baziler arter trombozu saptanmıştır. Öykü derinleştirildiğinde MDMA kullanımını takiben yakınmaların geliştiği öğrenilmiştir. Sağ hemiparezi ve dizartrisi olan hasta iskemik serebrovasküler hastalık tedavisi almıştır. Etiyolojik başka etken saptanamayan olgumuzu özellikle acil serviste karşılaşılan genç inme olgularında madde kullanımının etiyolojide yer alabileceği gerçeğini vurgulamak için sunmak istedik.


BRAIN STEM INFARCTION DUE TO BASILAR ARTERY OCCLUSION AS A COMPLICATION OF SYMPATHOMIMETIC DRUGS CONTAINING MDMA

Figen TOKÇUOĞLU1, Mehmet ÇELEBİSOY1, Tolga ÖZDEMİRKAN1, Sueda RUKSEN1

MDMA (3,4 methylendioxymetamphetamine), or ecstasy, is an illicit sympathomimetic drug used for recreational purposes especially by young adults. It has been reported to cause stroke. The physiopathologic mechanisms underlying stroke is not clear but affects over sympathomimetic activity and serotonin transmission has been suggested. A young male patient was seen in emergency room with hemiparesis and dysarthria. Cerebral MRI disclosed brain stem infarction, cerebral MR angiography showed basillary artery thrombosis. No other etiologic factor was found. We wanted to present our case to emphasis the importance of drug abuse in young stroke patients.


Figen TOKÇUOĞLU, Mehmet ÇELEBİSOY, Tolga ÖZDEMİRKAN, Sueda RUKSEN. BRAIN STEM INFARCTION DUE TO BASILAR ARTERY OCCLUSION AS A COMPLICATION OF SYMPATHOMIMETIC DRUGS CONTAINING MDMA. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2007; 13(1): 25-27
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w