ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
AKUT İSKEMİDE HÜCRE ZEDELENMESİ VE NÖROPROTEKTİF MEKANiZMALARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 105-110

AKUT İSKEMİDE HÜCRE ZEDELENMESİ VE NÖROPROTEKTİF MEKANiZMALARI

Sevinç AKTAN1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yazıda sıra ile iskemi-reperfüzyon zedelenmesinin biyokimyası, iskemik zedelenme : Glutamat ve Ca+2, reperfiizyon zedelenmesi, serbest oksijen radikalleri, nöron gelişimi, survival, terminal diferansiyasyon ve apoptosis için gerekli sinyaller, iskemi -reperfüzyon zedelenmesi sonucu nöron ve diger hücrelerin tamir yetenekleri, nörotrofik faktörler, insuUnin protektif etkisi ve sonuçlar son literatür bilgiler ışığmda irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İskemi- reperfüzyon , serbest radikal, nörotrofik faktör, insulin, sıçan, apoptosis.

CELL DAMAGE AND NEUROPROTECTIVE MECHANISMS IN ACUTE STROKE

Sevinç AKTAN1
Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

ln this paper the biochemistry of ischemia-reperfusion injury, ischemic injury: Glutamate and Ca+2, reperfusion injury: free oxygen radicals, signals for neuron development, survival, terminal differentiation and apoptosis, the result of ischemia-reperfusion injury ; repairment capabililies of neuron and other cells, neurolrophic factors, the protective effect of insulin and results were discussed.

Keywords: Ischemia-reperfusion, free radicals, neurotrophic factor, insulin , rat, apoptosis.

Sevinç AKTAN. CELL DAMAGE AND NEUROPROTECTIVE MECHANISMS IN ACUTE STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 105-110
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w