ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Nadir bir iskemik inme nedeni: İntravasküler B hücreli lenfoma [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(2): 69-72 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.80664

Nadir bir iskemik inme nedeni: İntravasküler B hücreli lenfoma

Şeyma Çiftçi1, Ayşe Güler1, Fatma Akkoyun1, Tuncer Turhan2, Neşe Çelebisoy1, Hadiye Şirin1, Taner Akalın3, Mine Hekimgil3, Cem Çallı4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilimdalı, İzmir, Türrkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilimdalı, İzmir, Türkiye
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilimdalı, İzmir, Türkiye

İntravasküler B hücreli lenfoma nadir olup, diffüz büyük B hücreli lenfoma grubunun santral sinir sistemini tutabilen agresif bir alt grubudur. Farklı klinik presentasyonlarının olması, lenfadenopati görülmemesi nedeniyle tanı genellikle post-mortem olarak konulur. Damar oklüzyonu sonucu gelişen serebral iskemi, santral sinir sistemi tutulumunda görülebilecek nadir klinik tablolardandır. İskemik inme etiyolojisinde büyük arter aterosklerozu, kardiyoembolizm, küçük damar oklüzyonu önemli yer tutar, fakat yaklaşık %15-40 ında neden ortaya konulamaz.
Bu yazıda inme benzeri ensefalopati tablosuyla başvuran, görüntüleme yöntemleriyle farklı dönemlere ait multipl serebral iskemik lezyonlar saptanan ve yapılan beyin biyopsisi sonucu intravasküler B hücreli lenfoma tanısı alan bir olgu tartışılarak, literatürde olgu bildirimi düzeyinde nadir bir iskemik inme nedeni olarak belirtilen intravasküler B hücreli lenfoma tanısı hakkında farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: iskemik inme, intravasküler B hücreli lenfoma

A rare cause of ischemic stroke: Intravasculer B cell lymphoma

Şeyma Çiftçi1, Ayşe Güler1, Fatma Akkoyun1, Tuncer Turhan2, Neşe Çelebisoy1, Hadiye Şirin1, Taner Akalın3, Mine Hekimgil3, Cem Çallı4
1Ege University Medical School Neurology Department, İzmir,turkey
2Ege University Medical School Neurosurgery Department, İzmir, Turkey
3Ege University Medical School Pathology Department, İzmir, Turkey
4Ege University Medical School Radyology Department, İzmir, Turkey

Intravascular B cell lymphoma is rare and an agressive form of large B cell lymphoma which can affect central nervous system. Because of its varied clinical symptoms and the absence of lymphadenopathy, it is generally diagnosed postmortem. Cerebral infarction due to occlusion of arteries can be seen as a rare clinical form of central nervous system involvement. Large artery atherosclerosis, cardiyoembolism and small artery occlusion are the important causes of ischemic stroke but no any cause is detected in %15-40 of all cases.
In this report, with the discussion of a case with ischemia like encephalopathy and multiple cerebral ischemic lesions at different stages in cranial MRI which was diagnosed by the help of brain biopsy as a intravascular B cell lymphoma, it is aimed to take attention intravascular lymphoma as a rare cause of ischemic stroke.

Keywords: İschemic stroke, intravascular B cell lymphoma

Şeyma Çiftçi, Ayşe Güler, Fatma Akkoyun, Tuncer Turhan, Neşe Çelebisoy, Hadiye Şirin, Taner Akalın, Mine Hekimgil, Cem Çallı. A rare cause of ischemic stroke: Intravasculer B cell lymphoma. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(2): 69-72

Sorumlu Yazar: Şeyma Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w