https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Progresif Paraparezi Ve İdrar Retansiyonun Nadir Bir Sebebi: Spinal Arteriovenöz Fistül – Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 129-132 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.81994  

Progresif Paraparezi Ve İdrar Retansiyonun Nadir Bir Sebebi: Spinal Arteriovenöz Fistül – Olgu Sunumu

Sırma Geyik1, Feyza Gelebek2, Tolgahan Kaya1, Akif Şirikçi2, Münife Neyal1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

En sık karşılaşılan spinal arteriovenöz malformasyon olmasına rağmen spinal arterio venöz fistüller(AVF) oldukça nadir görülen ve tedavi geciktiği zaman önemli morbiditeye yol açan klinik tablolardır. 50 yaşında erkek hasta ağır bir yük kaldırma sonrası başlayan idrar yapamama, paraparezi şikayeti ile başvurdu. Spinal kord MR değerlendirilmesinde orta torasik seviyeden konus medullarise kadar uzanan alanda spinal korda T2A sekanslarda diffüz patolojik sinyal artışı gözlendi. Spinal anjiografide sağ T 7-8 seviyesinde uzun segment dorsal arteriovenöz fistül görüldü, düşük akımlı ve küçük bir AVF olması nedeni ile hasta nöroşirurji bölümü ile konsülte edildi ve cerrahi tedavi seçeneği tercih edildi. Progresif spinal semptomları olan hastalarda nadir olarak görülsede, erken tanı ve tedavi son derece başarılı sonuçlar verdiği için spinal AVF tanısı ön tanılarımızda yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Spinal dural arteriyovenöz fistül, progresif paraparezi, spinal anjiografi, idrar retansiyonu


A Rare Cause Of Progressıve Paraparesis And Urinary Retention: Spinal Dural Arteriovenous Fistula- Case Report

Sırma Geyik1, Feyza Gelebek2, Tolgahan Kaya1, Akif Şirikçi2, Münife Neyal1
1Gaziantep University Faculty of Medicine, Department Of Neurology, Gaziantep
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department Of Radiology, Gaziantep

Spinal arteriovenous fistulas (AVF), are rarely seen clinical pathology, have serious morbidity in cases without treatment although spinal AVF are the most common types of spinal arteriovenous malformation. Fifty years old male patient suffered from urine retention and paraparesis after lifted a heavy object. Spinal magnetic resonance images (MRI) showed diffuse hyper intense lesion from midthoracic spinal cord segment to conus medullaris in T2A sequance. Spinal angiography revealed a long segmental dorsal AVF on the right side of T 7-8 level in spinal cord. Because of the low flow and a small AVF neurosurgical Department decided to perform an operation for spinal AVF. We should keep in mind spinal AVF, in which prognosis is well after prompt and appropriate theraphy, as a differential diagnosis in patients presented with progressive spinal symptoms.

Keywords: Spinal arteriovenous fistula, progressive paraparesis, spinal angiography, urinary retention


Sırma Geyik, Feyza Gelebek, Tolgahan Kaya, Akif Şirikçi, Münife Neyal. A Rare Cause Of Progressıve Paraparesis And Urinary Retention: Spinal Dural Arteriovenous Fistula- Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(3): 129-132

Sorumlu Yazar: Sırma Geyik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale