ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Anterior koroidal arter anevrizması ile persistent primitif trigeminal arter birlikteliği: Vaka sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 93-95

Anterior koroidal arter anevrizması ile persistent primitif trigeminal arter birlikteliği: Vaka sunumu

Özerk Okutan, Kağan Tun, İhsan Solaroğlu, Etem Beşkonaklı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurjii Kliniği, Ankara

Persistan trigeminal arter (PPTA) erişkinlerde en sık rastlanılan persistan karotid ve vertebrobasilar sistem anastomozudur. Bu patoloji, serebral anevrizmalar gibi diğer damarsal patolojilerle birlikte olabilir. Bu vakada, PPTA ile birlikte olan rüptüre anterior koroidal arter anevrizması sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, persistan primitif trigeminal arter, subaraknoid kanama.

Persistent primitive trigeminal artery associated with anterior choroidal artery aneurysm: A case illustration

Özerk Okutan, Kağan Tun, İhsan Solaroğlu, Etem Beşkonaklı
Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey

Persistent primitive trigeminal artery (PPTA) is the most common persistent carotid and vertebrobasilar system anastomosis in adults. This pathology may be associated with other vascular abnormalities such as cerebral aneurysms. A case of ruptured anterior choroidal artery aneurysm associated with a PPTA is presented.

Keywords: Aneurysm, persistent primitive trigeminal artery, subarachnoid hemorrhage.

Özerk Okutan, Kağan Tun, İhsan Solaroğlu, Etem Beşkonaklı. Persistent primitive trigeminal artery associated with anterior choroidal artery aneurysm: A case illustration. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 93-95

Sorumlu Yazar: Özerk Okutan
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w