ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Serebral venöz trombozlarda tedavi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 167-173

Serebral venöz trombozlarda tedavi

Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Son yıllardaki non-invazif gelişmeler sayesinde Serebral Venöz Trombozların (SVT) erken tanısı mümkün olabilmekte ve önceden tahmin edilenden daha sık olduğu anlaşılmaktadır. SVT’larda 60 yıldır kullanılmakta olan heparin hala ilk seçenek olarak yerini korumakta, yapılan klinik çalışmalarla birlikte kumadin kullanılması gerektiği de vurgulanmaktadır. Düşük molekül ağırlıklı heparin son yıllarda özellikle INR ile izleme yaptırmayacak veya eğitim düzeyi kumadin kullanmadaki titizliğe uyamayacak durumdaki hastalarda önerilmektedir. Heparinlere rağmen klinik durumu gittikçe kötüleşme gösterenlerde lokal veya sistemik trombolitik, reolitik-mekanik trombektomi, balon anjiyoplasti veya cerrahi trombektomi girişimleri de yeni yeni önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, heparin, trombolitik, trombektomi.

Therapeutic approaches for cerebral venous thrombosis

Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir
Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskisehir

Cerebral venous thrombosis (CVT) can be able to diagnosis from recent non-invasive technical procedures and it is understood that those are more common than before. Heparin has used since 60 years and it is first drug for CVTs at this time yet. According to clinical investigations heparin must be given with coumadine together. Low molecular weight heparin is especially recommended to the patients whom if its educational level is low for long time therapy and the cooperation with it is not good. If the clinical condition of the patient goes on to bad, other therapeutic approaches (for example local or systemic thrombolytic, rheolytic-mechanic thrombectomy, balloon angioplasty or surgical thrombectomy) may be recommended.

Keywords: Cerebral venous thrombosis, heparin, thrombolytic, thrombectomy.

Atilla Özcan Özdemir, Gazi Özdemir. Therapeutic approaches for cerebral venous thrombosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 167-173

Sorumlu Yazar: Atilla Özcan Özdemir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w