https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Nöbet ile Prezente Olan Nörosarkoidoz Olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Kabul edilen makaleler: TBDHD-83436 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.83436  

Nöbet ile Prezente Olan Nörosarkoidoz Olgusu

Can Çubuk1, Kezban Aslan2, Duruhan Meltem Demirkıran2, Arbil Açıkalın2, Hüseyin Tuğsan Ballı2, Yunus Kenan Bıçakcı2, Oya Baydar2, Ahmet Turan Evlice2, Hacer Bozdemir2
1Çankırı Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Çankırı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

Sarkoidoz öncelikli olarak akciğer ve lenf nodlarının tutulumu ile giden ve pek çok sistemi etkileyebilen bir granülamatoz hastalıktır. Nörolojik olarak, santral sinir sistemi ve periferik sinir sistemini tutarak farklı tablolarla prezente olabilir. Bu çalışmada epileptik nöbetlerle başvuran ve ileri tetkikler sonucunda nörosarkoidoz tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, Nörosarkoidoz, Epilepsi, Ensefalopati, Nöroromatoloji, Lenfadenopati


Neurosarcoidosis Presenting With Seizure: Case Report

Can Çubuk1, Kezban Aslan2, Duruhan Meltem Demirkıran2, Arbil Açıkalın2, Hüseyin Tuğsan Ballı2, Yunus Kenan Bıçakcı2, Oya Baydar2, Ahmet Turan Evlice2, Hacer Bozdemir2
1Cankiri State Hospital, Clinic of Neurology, Cankiri, Turkey
2Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adana, Turkey

Sarcoidosis is a granulomatous disease primarily affecting the lungs and lymph nodes as well as several other systems. By affecting both the central and the peripheral nervous system, it may present with various different neurological features. We report a case with neurosarcoidosis presenting with seizures.

Keywords: Sarcoidosis, Neurosarcoidosis, Epilepsy, Encefalopathy, Neurorheumatology, Lymphadenopathy
Sorumlu Yazar: Can Çubuk, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale