ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Bilateral Talamik Enfarktlı İki Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 43-45 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.85570

Bilateral Talamik Enfarktlı İki Olgu Sunumu

Utku Cenikli, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Muğla

Bilateral talamik enfarkt nadir görülen bir klinik durumdur. Yaklaşık 1/3 olguda talamo-perforan arterler, ortak bir daldan doğarlar ve oklüzyonunda bilateral enfarktlar ortaya çıkar. Klinik olarak bilinç durumu değişikliği, uyanıklıkta azalma, hafıza problemleri, duygu durum bozuklukları, kognitif problemler ve vertikal bakış paralizisi ile prezente olabilir. Bu yazıda, farklı klinik seyre sahip 2 bilateral talamik enfarkt olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: bilateral, talamik, enfarkt

Two Case Report With Bilateral Thalamic Infarct

Utku Cenikli, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu
Mugla Sitki Kocman University Training And Research Hospital, Neurology Clinic, Mugla, Turkey

Bilateral thalamic infarction is a rare clinical condition. Thalamo-perforan arteries are arise from the same vascular territory in nearly one third of the cases and oclussion of it causes bilateral infacts. Clinical presentation can be altered mental status, decrease alertness, memory problems, mood disorders, cognitive problems and vertical gaze palsy. In this report we present two cases with different clinical status.

Keywords: bilateral, thalamic, infarct

Utku Cenikli, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu. Two Case Report With Bilateral Thalamic Infarct. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 43-45

Sorumlu Yazar: Utku Cenikli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w