ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Transkranial renkli Doppler ultrasonografide sinyal tespit edilememesi beyin ölümü klinik tanısı doğrulayıcı bir bulgu olabilir: Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 133-137 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.85856

Transkranial renkli Doppler ultrasonografide sinyal tespit edilememesi beyin ölümü klinik tanısı doğrulayıcı bir bulgu olabilir: Olgu sunumu

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, Ankara

Transkranial Doppler ultrasonografi beyin ölümünde serebral sirkülatuar arrestin dökümente edilmesinde değerli bir yöntemdir. Dopplerde her iki internal karotid arter/orta serebral arter kompleksi ve baziller arterde ya da her iki intrakranial vertebral arterde akımın diastolde tam olarak geri döndüğünün ("to-and-fro" paterni) veya sistolik dikenlerin tespit edilmesi serebral sirkulatuar arrest tanısını detekler. Eğer Dopplerde herhangi bir vascular Doppler sinyali elde edilemezse bunun sonik pencere yetersizliğinden mi yoksa gerçekten sinyal olmamasından mı kaynaklandığı ayırt edilemez. Bazı otörlere göre daha önceden aynı pencereden alınan bir sinyalin daha sonra kaybolması değerlidir ama bu klinikte emin olma bağlamında problematiktir. Diğer taraftan transkranial B-mod ultrasonografi ile ultrasonik kemik pencerenin yeterliliği tespit edilebilir. İşte, kemik pencerenin yeterli olduğu ama hiç Doppler sinyali kaydedilemeyen böyle bir hastada beyin ölümü tanısı doğrulanmış olur mu sorusu bu makalede örnek bir olgu temelinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü, Doppler, Temporal kemik, ultrasonik penetrans

Absence of Doppler signal in transcranial color-coded ultrasonography may be confirmatory for brain death: A case report

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Hacettepe University Hospital, Neurology Department, 06100, Sıhhiye, Ankara

Transcranial Doppler ultrasonography (TCD) is a valuable tool for demonstrating cerebral circulatory arrest (CCA) in the setting of brain death. Complete reversal of diastolic flow (to-and-fro flow) and systolic spikes in bilateral terminal internal carotid arteries and vertebrobasilar circulation are considered as specific sonogram configurations supporting the diagnosis of CCA. Because of the possibility of sonic bone window impermeability, absence of any waveform in TCD is not confirmatory for CCA unless there is documentation of disappearance of a previously well detected signal by the same recording settings. Transcranial color-coded sonography (TCCS) with B-mode imaging can reliably detect adequacy of bone windows with clarity contralateral skull and ipsilateral planum temporale visualization. Therefore, absence of detectable intracranial Doppler signal along with available ultrasound window in TCCS can confirm clinical diagnosis of brain death. We herein discuss this entity from the frame of a representative case.

Keywords: Brain death, Doppler, temporal bone, ultrasound penetrance

Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. Absence of Doppler signal in transcranial color-coded ultrasonography may be confirmatory for brain death: A case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(2): 133-137

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w