ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Pandemi döneminde sağlık iletişimine bir örnek: TBDHD için yapılan sağlık iletişimi çalışmaları (2021) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 68-79 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.89156

Pandemi döneminde sağlık iletişimine bir örnek: TBDHD için yapılan sağlık iletişimi çalışmaları (2021)

Sırrı Serhat Serter
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Eskişehir

Pandemi dönemi itibariyle, kişilerin evde geçirdikleri süreler zorunlu olarak uzamış ve bilgi erişim kaynaklarından olan dijital platformlar ve sosyal medya hesaplarının kullanımı da genç nüfusa etiketli olmaktan çıkarak orta yaş ve üzeri kişiler içinde sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Pandeminin getirdiği sınırlılıklar sebebi ile kişilerin evde kalma süreleri uzamış ancak hareket etme sürelerinde azalma görülmeye başlanmıştır. Aynı zamanda değişen beslenme alışkanlıkları da birçok ölümcül olabilecek hastalık için zemin oluşturmuştur. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği (TBDHD), pandemi koşulları ile inme vakalarında olabilecek artışı öngörmüş ve sosyal medya hesaplarını kişilerin doğru sağlık bilgilerine erişim sağlayabildiği bir kaynak olacak şekilde kullanımı yoluna gitmiştir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; TBDHD sağlık iletişimi alanında sürdürmüş olduğu sosyal medya kampanyaları ile toplum ile başarılı bir etkileşim yaratabilmeyi başarı ile gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık iletişimi, inme, sosyal medya, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, farkındalık çalışması.

An example of health communication in the pandemic period: Health communication studies for TCVDS (2021)

Sırrı Serhat Serter
Anadolu University Faculty of Communication Sciences, Department of Cinema and Television, Eskişehir, Turkey

As of the pandemic period, the time people spend at home has been extended out of necessity and the use of digital platforms and social media accounts, which are sources to access information, has increased among middle aged individuals rather than being primarily relegated to the realm of the younger population. Due to the limitations brought by the pandemic, the duration of stay at homes has extended, but the durations of movement have decreased. At the same time, changing dietary habits have also laid the groundwork for many potentially fatal diseases. The Turkish Cerebrovascular Diseases Society (TCVDS) has foreseen the possible increase in stroke cases due to the pandemic and has tried to use social media accounts as a source where people can access accurate health information. Studies show that TCVDS has succeeded in increasing interaction with the public through its social media campaigns in the field of health communication.

Keywords: Health communication, stroke, social media, Turkish Cerebrovascular Diseases Society, awareness work.

Sırrı Serhat Serter. An example of health communication in the pandemic period: Health communication studies for TCVDS (2021). Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(2): 68-79

Sorumlu Yazar: Sırrı Serhat Serter, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w