ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
CYP2C9 GENETİK POLİMORFİZMİ İLE WARFARİN TEDAVİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 77-81

CYP2C9 GENETİK POLİMORFİZMİ İLE WARFARİN TEDAVİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayşe TUNCA1, Yasemin ARDIÇOĞLU2, Bahattin ADAM3, Ayşe KARGILI4, Vedat KOKSAL5, Aydın KARANFİL6
1Özel Büyük Zafer Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Mesa Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, Ankara, Turkey
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye
4Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Burç Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
6Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardioloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, warfarin kullanan hastalarda genetik varyasyonun araştırılmasıdır. Metod: Ortalama günlük warfarin dozlarına göre 2 farklı grup çalışmaya alındı ( Grup 1: ? 5 mg/gün ve group 2: < 5mg/gün). CYP2C9*2 ve CYP2C9*3 varyantlarını tesbit etmek amacı ile sırasıyla polimeraz zincir reaksiyon tekniği ve ‘’Avall or Nsil digestion” yöntemi kullanıldı. Bulgular: Günlük warfarin dozu 5 mg üzerinde olan hastaların CYP2C9 *1 *1 genotip sıklığı daha fazla bulundu. CYP2C9 *1 *1 ve CYP2C9 *1 *3 polimorfizmleri ile warfarin dozları arasında statistiksel ilişki bulundu. Ortalama INR değerleri CYP2C9*1 *1 genotipinde daha düşük bulundu. Komplikasyon çıkan hasta grubunda, non-komplike hasta grubuna göre ortalama INR değerleri daha yüksek bulundu. Genotip polimorfizm ile komplikasyonun ortaya çıkması arasında hiçbir ilişki bulunmazken önemli risk faktörleri olarak yüksek INR değerleri bulundu. Sonuç: Tedaviden önce genetik polimorfizmin bilinmesi olası ilaç dozları hakkında ön bilgi sağlayabilir ve böylece gelişebilecek komplikasyonları engellemek amacı ile öncül bir markır olarak kullanılabilir.


ASSOCIATION BETWEEN CYP2C9 GENETIC POLYMORPHISM AND WARFARIN TREATMENT

Ayşe TUNCA1, Yasemin ARDIÇOĞLU2, Bahattin ADAM3, Ayşe KARGILI4, Vedat KOKSAL5, Aydın KARANFİL6
1
2
3
4
5
6

Background: The aim of this study was to evaluate the genetic variants of warfarin used on individuals Methods: Two separate groups were tested in accordance to mean daily warfarin dosage (Group 1: ? 5 mg/day and group 2: < 5mg/day). Genotyping of CYP2C9*2 and CYP2C9*3 allelic variants was carried out by PCR and subsequent Avall or Nsil digestion, respectively. Results: Frequency of CYP2C9 *1 *1 genotype was found higher in patients who were taken warfarin above 5 mg/day. Statistically association was found between warfarin dose and both CYP2C9 *1 *1 and CYP2C9 *1 *3 polymorphisms. Mean INR values were lower in CYP2C9*1 *1 genotype. Also mean INR values of complicated patients group were higher than non-complicated group. No relation was found between genotype polymorphisms and outcome of complications. Higher INR values were found as a significant risk factor for reveal of the complications. Discussion: To know genetic polymorphisms before the warfarin treatment, will obtain pioneer knowledges for drug dosage. So this marker could be a useful pre-treatment marker for prevents to reveal complications.


Ayşe TUNCA, Yasemin ARDIÇOĞLU, Bahattin ADAM, Ayşe KARGILI, Vedat KOKSAL, Aydın KARANFİL. ASSOCIATION BETWEEN CYP2C9 GENETIC POLYMORPHISM AND WARFARIN TREATMENT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(3): 77-81
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w