ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Özel hemorajik inme tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği inme tanı ve tedavi kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 146-152 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.92905

Özel hemorajik inme tedavisi: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği inme tanı ve tedavi kılavuzu – 2015

Levent Güngör1, Nazire Afşar2, Mehmet Akit Toğçuoğlu3, İsmet Melek4, Mustafa Gökçe5, Füsun Mayda Domaç6, Kürşad Kutluk7, Nevzat Uzuner8
1Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay
5Sütçü İmamüniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
6Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmi̇r
8Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eski̇şehi̇r

Bu bölümde, medikal ve girişimsel tedavi yöntemlerinden oluşan özel hemorajik inme tedavisi ile ilgili son gelişmeler kanıta dayalı olarak güncellenmiş ve özet halinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemorajik inme, medikal tedavi, girişimsel tedavi.

Specific management of hemorrhagic stroke: guidelines of Turkish Society of Cerebrovascular Diseases – 2015

Levent Güngör1, Nazire Afşar2, Mehmet Akit Toğçuoğlu3, İsmet Melek4, Mustafa Gökçe5, Füsun Mayda Domaç6, Kürşad Kutluk7, Nevzat Uzuner8
1Samsun University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Samsun
2Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
3Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
4Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Hatay
5Sütçü İmam University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Kahramanmaraş
6Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
7Dokuzeylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
8Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

In this section, latest developments about special hemorrhagic stroke treatments including medical and interventional treatment were updated and presented based on recent evidences.

Keywords: Hemorrhagic stroke, medical treatment, interventional treatment.

Levent Güngör, Nazire Afşar, Mehmet Akit Toğçuoğlu, İsmet Melek, Mustafa Gökçe, Füsun Mayda Domaç, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. Specific management of hemorrhagic stroke: guidelines of Turkish Society of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 146-152

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w