ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Vertebrobaziler dolikoektazi ile ilişkili küme benzeri baş ağrısı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 112-115 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.93064

Vertebrobaziler dolikoektazi ile ilişkili küme benzeri baş ağrısı

Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Sibel Altınayar
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Malatya

Vertebrobaziler dolikoektazi (VBD), basiler ve vertebral arterlerin tortiöz, dilatasyon ve belirgin genişlemesiyle karakterizedir. VBD’nin etyolojisi bilinmemektedir.
VBD, asemptomatik olabildiği gibi arka sisteme ait inme, intrakraniyal kanama, beyin sapı basısına ait bulgular, kraniyal sinir felçleri ve obstruktif hidrosefaliye neden olabilmektedir. Bununla birlikte VBD ile ilişkili küme benzeri başağrısı literatürde bildirilmemiştir. Bu sunumda, VBD’nin muhtemel bir manifestasyonu olduğu düşünülen küme benzeri başağrısı olgusu sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Vertebrobaziler dolikoektazi, küme benzeri başağrısı, lateral medulla basısı

Cluster-like headache associated with vertebrobasilar dolichoectasia

Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Sibel Altınayar
Inonu University Faculty Of Medicine, Department Of Neurolog, Malatya, Turkey

Vertebrobasilar dolichoectasia (VBD) is characterized by marked elongation, dilatation, and tortuosity of the vertebral and basilar arteries. The etiology of VBD is unknown.
VBD can be asymptomatic or associated with clinical manifestations, such as posterior circulation stroke, intracranial bleeding, cranial nerve disorders, brainstem compression, and obstructive hydrocephalus. However, cluster-like headache (CLH) associated with VBD has not been reported in the literature.
We report a case of CLH considered as a possible manifestation of VBD.

Keywords: Vertebrobasilar dolichoectasia, cluster-like headache, lateral medullar compression

Yüksel Kaplan, Özden Kamışlı, Sibel Altınayar. Cluster-like headache associated with vertebrobasilar dolichoectasia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 112-115

Sorumlu Yazar: Yüksel Kaplan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w