ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Başağrısı ile prezente olan mukozal lezyonların eşlik ettiği intrakranial venöz malformasyon olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 78-81 | DOI: 10.5505/tbdhd.2018.93723

Başağrısı ile prezente olan mukozal lezyonların eşlik ettiği intrakranial venöz malformasyon olgusu

Fergane Memmedova, Esengül Liman, İrem Baş, Ufuk Emre
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Gelişimsel venöz anomaliler veya diğer adıyla venöz malformasyonlar serebral vasküler malformasyonların en sık görüleni olup genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) esnasında insidental olarak saptanır. Venöz malformasyonlar, hastanın yaşamı boyunca büyümeye devam eden, ektatik venöz kanallardan oluşan vasküler anormalliklerdir. Bu lezyonlar sıklıkla kafa içi, baş ve boyun bölgelerinde (oral kavite, solunum yolu mukozaları, kaslar…) gelişir. Yerleşim yerine göre başağrısı, nöbet, görme alanı kayıpları, motor ve duyusal defisit gibi farklı klinik bulgular görülebilir. Hemoraji ve iskemik inme ile prezente olabileceği gibi asemptomatik de kalabilir. Biz bu yazıda başağrısı yakınmasıyla başvuran mukozalarda vasküler lezyonu ve aynı tarafta intrakranial venöz malformasyonu olan olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, beyin vasküler malformasyon, mukozal vasküler malformasyonlar.

The case of intracranial venos malformation accompanied by mucosal lesions presented with headache

Fergane Memmedova, Esengül Liman, İrem Baş, Ufuk Emre
Health Sciences University, Istanbul Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, Istanbul, Turkey

Developmental venous anomalies (DVA) or in the other name cerebral venous malformations are the most commen of cerebral vascular malformations and generally found incidentally at magnetic rezonans imaging (MRI) examinations. Venous malformations are vascular anomalies composed of ectatic venous channels that will continue to grow throughout the patient’s lifetime. These lesions commonly occur in the intracranial, head and neck region (oral cavity and airway mucosa, muscles). Different clinical signs such as headache, seizure, motor and sensory deficits and visual field deficit may seen according to lesion localization. Venous malformation can be presented with haemorrhage, ischemic stroke or can stay asymptomatic. In this article, we wanted to present the patient with mucosal vascular lesions and ipsilateral intracranial venous malformation.

Keywords: Headache, brain vascular malformation, mucosal vascular malformations.

Fergane Memmedova, Esengül Liman, İrem Baş, Ufuk Emre. The case of intracranial venos malformation accompanied by mucosal lesions presented with headache. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2018; 24(2): 78-81

Sorumlu Yazar: Fergane Memmedova, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w