ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
ISPARTA'DA İNME EPİDEMİYOLOJİSİ (1991-1995) [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(1): 1-3

ISPARTA'DA İNME EPİDEMİYOLOJİSİ (1991-1995)

Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Şuayip Çırak
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Isparta

Isparta lli'nde Tıp Fakültesi, Devlet Hastanesi ve Sigorta Hastanesi'ne 1991-1995 yıllannda başvuran ve inme tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Bu yıllar içerisinde 1579 hasta inme inme tanısı almışh. Bunlardan 785'i kadın, 794'ü erkekdi. inme insidansı yüzbinde 137.6, kadınlarda 150.4, erkeklerde 126.9 olarak bulundu. Yaşlara göre yüzbinde insidans dağılımı 40 yaş ve alhnda 5.81, 40-44 yaş 40.21, 45-49 yaş 161.5, 50-54 yaş 118.7, 55-59 yaş 158.8, 60-64 yaş 314.7, 65-69 yaş 671.9, 70-74 yaş 991.3, 75 yaş üzeri 830.2 olarak bulundu. Kış aylarında insidansta artma saptandı.

Anahtar Kelimeler: İnme, epidemiyoloji, insidans.

THE EPIDEMIOLOGY OF STROKE in ISPARTA: (1991-1995)

Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Şuayip Çırak
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Isparta

In this study we reviewed patients who applied to medical faculty, state hospital, and insurance hospital from 1991 to 1995 in Isparta. in this years 1579 patients has been diagnosed as stroke. 785 of this patients were women, and remaining 794 patients were men. ıncidence of stroke has been found that 137,6 per one hundred thousand women and 126,9 per one hundred thousand men. lncidence ( per one hundred thousand) distribution for age groups have found that 5.81 for 40 years old and the lower part, 40.21 for 40-44 age group, 161.5 for 45-49 age group, 118.7 for 50-54 age group, 158.8 for 55-59 age group, 314.7 for 60-64 age group, 671.9 for 65-69 age group, 991.3 for 70-74 age group, and 830.2 for 75 years old and above. it has determined that stroke incidence increased in winter months.

Keywords: Stroke, epidemiology, incidence.

Galip Akhan, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu, Nezihi Eren, Rüya Altan, Şuayip Çırak. THE EPIDEMIOLOGY OF STROKE in ISPARTA: (1991-1995). Türk Beyin Damar Hast Derg. 1999; 5(1): 1-3

Sorumlu Yazar: Galip Akhan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w