http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Deneysel serebral vazospazmda H1 reseptör blokörü, papaverin ve nimodipin’in biokimyasal ve histopatolojik etkileri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 13-18

Deneysel serebral vazospazmda H1 reseptör blokörü, papaverin ve nimodipin’in biokimyasal ve histopatolojik etkileri

Aydın Pekince, Kayhan Kuzeyli, Ertuğrul Çakır, Haydar Usul, Gökalp Karaarslan, Süleyman Baykal, Abdulkadir Reis, Orhan Değer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral vazospazm; subaraknoid kanma (SAK) sonucu gelişen önemli bir tablodur. Patogenezi hakkında bir çok görüş olmakla birlikte sıklıkla intrakranial anevrizma rüptürünü takiben; subaraknoid mesafeye geçen kandan açığa çıkan çeşitli vazoaktif maddelerin arteriel kas tabakasında oluşturduğu etki sonucu ortaya çıktığı görüşü kabul görmektedir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada sıçanların sisterna magnalarına 0,1 cc otolog taze kan verilerek, baziller arterde vazospazm gelişmesi sağlanmış takiben; klinikte sık kullanılan kalsiyum kanal blokörleri ve papaverin ile H1 reseptör blokörü (Fenilamin maleat); infüzyonu yapılarak; bunların vazospastik baziller arter morfolojisi ile vazospazmda rol aldığı düşünülen kompleman ve immunglobulin düzeyleri üzerindeki etkileri, biyokimyasal ve histolojik olarak araştırılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmanın sonucunda, vazospazm oluşumunda inflamasyonun potent mediatörlerinden biri olan histaminin önemli rol oynadığı, histaminin bloke edilerek vazospazmın ortaya çıkışının veya mevcut vazospazmın tedavi edileceği düşünüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bunun başka çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fenilamin maleat, subaraknoid kanama, vazospazm.


Biochemical and hystopathological effects of H1 receptor blocker, papaverine and nimodipin in experimental cerebral vasospasm

Aydın Pekince, Kayhan Kuzeyli, Ertuğrul Çakır, Haydar Usul, Gökalp Karaarslan, Süleyman Baykal, Abdulkadir Reis, Orhan Değer
Karadeniz Techical University Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Trabzon

INTRODUCTION: Cerebral vasospasm is a serious condition occuring after subaracnoid hemorrhage (SAH).
Although a lot of hypothesis exist about its pathogenesis it’s thought that vasospasm occurs after aneurysmal subaracnoid hemorrhage by the effects of the vasoactive substances on arterial muscular wall.

METHODS: In this study vasospasm was produced by injecting 0,1 cc autolog fresh blood in to the cysterna magna of the rats.The effects of nimodipine, papaverin and phenylamin maleat on vasospastic basiller artery morphology were examined histopathologically, and the effects of these drugs on complement and immunglobulinlevels were examined biochemically.
RESULTS: In conclusion it was found that hystamine plays a important role in the pathogenesis of vasospasm and by blocking hystamine, the occurence of vasospasm can be prevented.
DISCUSSION AND CONCLUSION: But further investigations are mandatory.

Keywords: Phenylamin maleat, subaracnoid hemorrhage, vasospasm.


Aydın Pekince, Kayhan Kuzeyli, Ertuğrul Çakır, Haydar Usul, Gökalp Karaarslan, Süleyman Baykal, Abdulkadir Reis, Orhan Değer. Biochemical and hystopathological effects of H1 receptor blocker, papaverine and nimodipin in experimental cerebral vasospasm. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Aydın Pekince


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale