ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1995
1.
ÇIKARKEN
Gazi Özdemir
Sayfa I

2.
SEREBRAL İSKEMİ MODELİNDE GİNKGO BİLOBA'NIN ETKİLERİ (Bir Elektron Mikroskop Çalışması)
THE EFFECT OF GINKGO BILOBA IN A RAT MODEL OF CEREBRAL ISCHEMIA (An Electron Microsropic Study)
Şükrü Torun, Gazi Özdemir, Kevser Erol, İpek Cingi, Ülkü Öner, Türkan Erbengi
Sayfalar 1 - 5

3.
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARA BAĞLI KOMANIN PROGNOZUNU BELİRLEMEDE KLiNiK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEGERİ
THE PREDICTIVE VALUE OF THE CLINICAL AND LABORATORY FlNDlNGS IN COMATOSE PATIENTS DUE TO CEREBROVASCULAR LESIONS.
Ali ÖZEREN, Yakup SARICA, Ali Can TÜRKÜNER, Hacer BOZDEMİR
Sayfalar 7 - 11

4.
AFAZİDE STRÜKTÜREL VE FONKSİYONEL LEZYON ARASINDAKi iLiŞKiNiN DEGERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURAL AND FUNCTIONAL LESION IN APHASIA
Kürşad KUTLUK, Raif ÇAKMUR, Barış BAKLAN, Hatice DURAK, Bülent TEKİNSOY, Özlem KUT
Sayfalar 13 - 19

5.
NİMODİPİN, SİSTEMİK KAN BASINCI VE NABIZ ETKiLEŞiMi
THE INTERACTION BETWEEN NIMODIPINE AND SYSTEMIC BLOOD PRESSURE AND PULSE RATE
Nevzat UZUNER, Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR, Şükrü TORUN
Sayfalar 21 - 31

6.
ARTERDEN ARTERE EMBOLİK İNMELERDE BT BULGULARI
CT FINDINGS IN ARTERY TO ARTERY EMBOLIC STROKE
Sibel KARŞIDAĞ, Betül YALÇINER, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Lütfü HANOĞLU, Feriha ÖZER, Baki ARPACI, Sevim BAYBAŞ, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 33 - 36

7.
STROKTA ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARI
ANTYCARDIOLYPYN ANTYBODIES ON STROKE
Nebahat TAŞDEMİR, Temel TOMBUL, Uzay ATEŞ, Mehmet GÜLERSÖNMEZ
Sayfalar 37 - 40

8.
TALAMİK HEMATOMLARDA POSTSTROK HİPERGLİSEMİ
POSTSTROKE HYPERGLYCEMIA IN PATIENT WITH THALAMIC HEMATOMAS
Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sabahat GÜRÇAY
Sayfalar 41 - 43

9.
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA HİPERVİSKOZİTE
HYPERVISCOSITY IN CEREBROVASCULAR DISEASES
Can CANDAN, Ufuk UTKU, Ahmet SALTIK, Babürhan GÜLDİKEN, Hüseyin TOPALLAR
Sayfalar 45 - 48

10.
İSKEMİK - DAMAR HASTALIKLARINDA KROMOZOM ANALiZ iLE GENETiK ÇALIŞMA
A GENETIC STUDY ON ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASES
Mehmet ZARİFOĞLU, Sevim AKÇAĞLAR, Asuman ALİ, İbrahim BORA, Ö. Faruk TURAN
Sayfalar 49 - 51

11.
SIÇANLARDA SUBARAKNOİD KANAMAYA BAĞLI VAZOSPAZM ÜZERİNE MAGNEZYUM SÜLFATIN ETKİSİ
EFFECT OF MAGNESIUM SULFATE ON VASOSPASM AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE IN RATS
Ömer Faruk TURAN, Mustafa BAKAR, Şahsine TOLUNAY, Mehmet ZARİFOĞLU, İbrahim BORA, Sadık SADIKOĞLU, Erhan OĞUL
Sayfalar 53 - 55

12.
45 YAŞ ALTI İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAYLARDA ETYOLOJİK FAKTÖRLER
ETIOLOGICAL FACTORS IN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR EVENTS UNDER 45 YEARS OF AGE
Okay SARIBAŞ, Hakan AY, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Sayfalar 57 - 61

13.
İSKEMİK STROKLARIN ÖNLENMESİNDE ASPİRİN TEDAVİSİ İLE BAŞARILI OLUNMAYAN VEYA ASPİRİN KULLANAMAYAN HASTALARDA TİKLOPİDİN'İN ETKİSİ
THE EFFECT OF TICLOPIDINE PREVENTING IN ISCHEMIC STROKE IN PATIENTS WHO CANNOT TOLERATE ASPIRIN OR WHO HAVE NOT HAD SUCCESS WITH ASPIRIN THERAPY
Sevin BALKAN, Hülya AYDIN, Zülküf ÖNAL, B. AYTEKİN
Sayfalar 63 - 68

14.
KALP VE BEYİN İLİŞKİSİ
HEART AND BRAIN
Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 69 - 73

15.
TÜRKİYE'DE HALK SAĞLIGI AÇISINDAN STROK - TÜRKİYE'DE STROK İÇİN HİZMETİN ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ
STROKE FOR PUBLIC HEALTH IN TURKEY - ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE SERVICE FOR STROKE IN TURKEY
Dursun KIRBAŞ, Göksel BAKAÇ, Lütfü HANOĞLU
Sayfalar 75 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
AKUT İSKEMİK İNMEDE KALSİYUM ANTAGONİSTLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
RESULTS OF Ca++ CHANNEL ANTAGONISTS IN ISCHEMIC STROKE
Emre KUMRAL
Sayfalar 85 - 86

LookUs & Online Makale
w