ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - Ağustos 2004
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İnme sonrası epileptik nöbetler: Türk çok merkezli inme çalışması
Poststroke seizures: Turkish multicentric stroke trial results
Ali Akyol, Nebahat Taşdemir, Bülent Müngen, Ali Soyuer, Ali Özdemir Ersoy, Suat Topaktaş
Sayfalar 67 - 73

2.
Hastane temelli bir çalışmada iskemik inme alt tiplerinin demografik özellikleri ve risk faktörleri
Demographic features and risk factors of ischemic stroke subtypes in a hospital-based study
Figen Varlıbaş, Cihat Örken, Güner Çelik, Hülya Tireli
Sayfalar 75 - 80

3.
İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA TRANSÖZEFAGİAL EKOKARDİYOGRAFİDE SPONTAN EKOKONTRAST VE AORTİK ATEROM PLAKLARININ DEGERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SPONTANEOUS ECHOCONTRAST AND AORTIC ATHEROMA PLAQUES WITH TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY iN PA TIENTS WITH ISCHEMIC STROKE
Betül AYDIN, Aytül MUTLU, F. Feriha ÖZER, Hasan MERAL, Vildan YAYLA
Sayfalar 81 - 85

4.
KORONER ARTER BY-PASS CERRAHİSİ HASTALARINDA PREOPERATİF KAROTİS RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ DEGERLENDİRMESİ
PREOPERA TIVE CAROTID DOPPLER ULTRASONOGRAPHY EVALUATION IN CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY PATIENTS
İ. Özcan ERTÜRK, Serdar YÜKSEL, Etem YÜCEKAYA, Hilmi UYSAL
Sayfalar 87 - 89

5.
FOIX - CHAVANY - MARIE SENDROMU (OPERKÜLER SENDROM): ÜÇ OLGU
FOIX - CHAVANY - MARIE SYNDROME (OPERCULAR SYNDROME): THREE CASES
Aysu ŞEN, Aysun SOYSAL, Fügen SÖNMEZ, Baki ARPACI
Sayfalar 91 - 96

6.
GENÇ KADIN OLGUDA SPONTAN INTRASEREBRAL HEMORAJİ MİGREN? EKT??
SPOTANEOUS INTRACEREBRAL HEMORRHAGE IN A ADULT YOUNG FEMALE:MIGRAINE ?, ECT??
Şebnem BIÇAKÇI, Hacer BOZDEMİR, Fahri ÖVER, Ali ÖZEREN
Sayfalar 97 - 99

DERLEME
7.
SİSTEMİK OTOİMMÜN VE İNFLAMATUAR HASTALIKLARININ SİNİR SİSTEMİ KLİNİK BELİRTİLERİ*
CLINICAL SIGNS iN CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF SYSTEMIC AUTONOMIC AND İNFLAMATORY DISEASES
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 101 - 109
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale
w