ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - Aralık 2004
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
AKUT İSKEMİK İNMELERDE ERKEN EVRE BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİ BULGULARI
EARL Y FINDINGS ON COMPUTED BRAIN TOMOGRAPHY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
Ufuk ŞENER, C. Nalan Soyder KUŞ, Yaşar ZORLU, Necvan ÖNAL, Özden ALTINEL
Sayfalar 111 - 116

2.
DENEYSEL SUBARAKNOİD MODELİ GELİŞTİRİLEN RATLARDA VÜCUT ISISI DEGİŞİKLİKLERİNİN SEREBRAL KAN AKIM HIZLARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF BODY TEMPERATURE ALTERATION ON CEREBRAL BLOOD FLOW VELOCITY IN THE RATS DEVELOPED EXPERIMENT AL SUBARACNOID HEMORRHAGE.
Serhat ÖZKAN, Demet ÖZBABALIK, Nevzat UZUNER, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 117 - 120

3.
ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA İNME
STROKE IN CHILDREN WITH SICKLE CELL ANEMIA
İsmet M. MELEK, Taşkın DUMAN, Edip GALİ
Sayfalar 121 - 128

4.
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZDA KLİNİK, ETYOLOJİ, PROGNOZ
CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS iN CLINICAL SIGNS, ETIOLOGY,PROGNOSIS, NEURORADIOLOGICAL FINDINGS
Sevda ERER, İbrahim BORA, Erhan OĞUL, Semra AKGÖZ
Sayfalar 129 - 134

OLGU SUNUMU
5.
GENÇ İNME NEDENİ OLARAK MELAS SENDROMU
STROKE IN YOUNG ADULT WITH MELAS SYNDROME
A. Filiz KOÇ, Ali ÖZEREN, Yakup SARICA, Suzan ZORLUDEMİR, Figen ÖZCAN
Sayfalar 135 - 138

6.
TEKRARLAYICI SEREBRAL HEMORAJİK İNFARKT İLE PREZENTE OLAN PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTLİ BİR OLGU
PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM VASCULITIS PRESENTED WITH RECURRENT CEREBRAL HEMORRHAGIC INFARCTION: A case report
Belgin KOÇER, Nalan GÖKÇE, Şule BİLEN, Fikri AK
Sayfalar 139 - 144

DERLEME
7.
TRANSKRANYAL DOPLER'İN TEDAVİDEKİ YERİ
THERAPEUTIC TRANSCRANIAL DOPLER
Serhat ÖZKAN, Nevzat UZUNER
Sayfalar 145 - 147

LookUs & Online Makale
w