ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 3 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - Aralık 2005
DERLEME
1.
MİGREN VE DİGER PRİMER BAŞAGRILARINDA VAZOMOTOR REAKTİVİTE
Babür DORA
Sayfalar 91 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
BİRİNCİL BAKICILARIN 'FELÇLİ ve AFAZİLİ BİREYLERİN' SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
İlknur MAVİŞ, Özlem DOĞRAMACI, İbrahim H. DİKEN
Sayfalar 97 - 106

3.
GENÇ ERİŞKİNLERDE İSKEMİK İNME İskemik inme alt tipleri ve risk faktörü varlığının yaş ve cinsiyet ile ilişkisi
ISCHEMIC STROKE iN YOUNG ADULTS RELATIONSHIP BETWEEN SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE, RiSK FACTORS AND AGE AND SEX
İrem Fatma AŞAN, Ufuk ŞENER, Murat ÖZÇELİK, Yaşar ZORLU
Sayfalar 107 - 113

4.
GENÇ İSKEMİK İNMELERDE RİSK FAKTÖRLERİ, ETYOLOJİ VE LOKALİZASYON
RiSK FACTORS, LOCALISATON AND ETHIOLOGY iN YOUNG ADULTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
Füsun Mayda DOMAÇ, Göksel SOMAY, Handan MISIRLI, Murat BULKAN, Nuri Yaşar ERENOĞLU
Sayfalar 115 - 121

KISA RAPOR
5.
CLINICAL STUDY OF 6 PATIENTS WITH DYSARTHRIA-CLUMSY HAND SYNDROME.
Gülçin BENBİR, Melda BOZLUOLCAY, Birsen İNCE
Sayfalar 123 - 127

OLGU SUNUMU
6.
İKİ FARKLI V ASKÜLER LEZYON SONUCU GELİŞEN AGRAFİSİZ ALEKSİ OLGULARI
TWO CASES OF ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA DUE TO DİFFERENT VASCULER LESIONS
Tolga ÖZDEMİRKIRAN, Özlem KAYIM, Mehmet ÇELEBİ
Sayfalar 129 - 132

LookUs & Online Makale
w