ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - Nisan 2006
DERLEME
1.
SİGARA ve BEYİN
SMOKE AND BRAIN
Pakize Nevin SÜTLAŞ
Sayfalar 1 - 9

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SİRKADİAN VE SİRKANNUAL RİTİM
CIRCADIAN AND CIRCANNUAL RHYTHM IN CEREBROVASCULAR DISEASES
E. Esra OKUYUCU, Özlem COŞKUN, Levent E. İNAN, Tuğba TUNÇ, Seçil ÖZKAN
Sayfalar 11 - 14

3.
İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARDA SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNİN İNME ALT TİPLERİ VE LEZYON BÜYÜKLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ
THE RELATION OF BLOOD NO LEVELS WITH STROKE SUBTYPES AND LESION SIZE IN ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE
Mustafa ÜLKER, Cengiz DAYAN, Yasemin HOŞVER AKGÜN, Fatih BAYAR, Emine ALTUNKAYNAK, Baki ARPACI
Sayfalar 15 - 20

4.
BİLATERAL ANTERİOR SEREBRAL ARTER SULAMA ALANI İNFARKTI
BILATERAL ANTERIOR CEREBRAL ARTERY TERRITORY INFARCTION
Talip ASİL, Kemal BALCI, Ercüment ÜNLÜ, Levent KAYABEL, Yahya ÇELİK
Sayfalar 25 - 27

OLGU SUNUMU
5.
AKUT İNTERHEMISFERIK SUBDURAL HEMATOM
ACUTE INTERHEMISPHERIC SUBDURAL HEMATOMA
Kemal HAMAMCIOĞLU, Erdal EROĞLU, Semai BEK, Zeki ODABAŞI
Sayfalar 29 - 31

LookUs & Online Makale
w