ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - Ağustos 2006
DERLEME
1.
HOMEOSTAZ BOZUKLUKLARINDA NÖROLOJİK ETKİLENİM
NEUROLOGİCAL AFFECT OF HOMEOSTASİS DİSTURBANCES
Atilla Özcan ÖZDEMİR, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 33 - 40

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
AKUT SEREBRAL İSKEMİLİ HASTALARDA S 100 B SERUM PROTEİN KONSANTRASYONLARI
S100 B SERUM PROTEIN CONCENTRATIONS IN ACUTE CEREBRAL ISCHAEMIA
Ayşe TUNCA, Yasemin ARDIÇOĞLU, Bahattin ADAM, Aslı KÖKTENER
Sayfalar 41 - 44

3.
ORTA SEREBRAL ARTER SULAMA ALANI İNFARTINA BAĞLI OLARAK AKUT İSKEMİK İNME GEÇİREN HASTALARDA TRANSKRANYAL MANYETİK STİMÜLASYONUN PROGNOSTİK DEĞERİ
PROGNOSTIC VALUE OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN ACUTE STROKE PATİENTS DUE TO MIDDLE CEREBRAL ARTERY INFARCTION
Kemal BALCI, Nilda TURGUT, Ufuk UTKU, Talip ASİL
Sayfalar 45 - 51

4.
SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMALAR: 459 VAKANIN BT BULGULARI, PROGNOZ VE MORTALİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
SPONTANEOUS İNTRACEREBRAL HEMORRHAGES: THE EVOLUATİON OF 459HEMATOMA WİTH THEİR CT SCAN, PROGNOSİS, MORTALİTY
Zahide YILMAZ, Nihal IŞIK, Ramazan KAVAL, İlknur AYDIN, Fatma CANDAN, Sebatiye ERDOĞAN, Taner SELEKER
Sayfalar 53 - 58

OLGU SUNUMU
5.
ANİ AĞRISIZ GÖRME KAYBI VE TEMPORAL ARTERİT
SUDDEN PAINLESS VISUAL LOSS AND TEMPORAL ARTERITIS
Tuğba TUNÇ, Hakan SABUNCUOĞLU, Leyla ÇEVDAR, Levent E. İNAN
Sayfalar 59 - 60

6.
EŞ ZAMANLI ORTAYA ÇIKAN WEBER SENDROMU VE HOLMES TREMORU OLGUSU
COINCIDENTALLY PRESENTING WEBER SYNDROME AND HOLMES TREMOR: A CASE REPORT
Serkan KILBAŞ, Aylin YAMAN, Galip AKHAN
Sayfalar 61 - 64

7.
TEK VERTEBRAL ARTER TÜM SEREBRAL DOLAŞIMI BESLEMEK İÇİN YETERLİ OLABİLİR Mİ?
IS THE ONLY ONE VERTEBRAL ARTERY ENOUGH TO SUPPLY ALL CEREBRAL CIRCULATION?
Nilgün ÇINAR, Emine ÇELİKKAŞ, Nevzat UZUNER, Demet ÖZBABALIK, Gazi ÖZDEMİR
Sayfalar 65 - 67

LookUs & Online Makale
w