ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2023


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - Nisan 2007
1.
LİPOPROTEİN (a) ARTERİOSKLEROZ HASTALIĞININ TEK NEDENİ MİDİR?
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
SEREBRAL İNFARKT ve KANAMA’DA SOSYODEMOGRAFİK ve KLİNİK PROFİL
SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL PROFILE IN CEREBRAL INFARCTION AND HEMORRHAGE
Ferhan SOYUER, Demet ÜNALAN, Ahmet ÖZTÜRK
Sayfalar 3 - 7

3.
AKUT İNME KOMPLİKASYONLARI
SUMMARY
Işıl KALYONCU ASLAN, Göksel BAKAÇ, Hacer US ANAÇ, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 9 - 13

4.
PRİMER İNTRASEREBRAL HEMORAJİDE ORTALAMA ARTERYEL BASINÇ İLE PROGNOZ İLİ?KİSİ
ABSTRACT
Handan MISIRLI, Füsun MAYDA DOMAÇ, Mustafa YILMAZ
Sayfalar 15 - 20

OLGU SUNUMU
5.
TERSON SENDROMU
TERSON’S SYNDROME
Şehnaz ARICI, Mehmet ÇELEBİSOY, Tolga ÖZDEMİRKAN, Mustafa MİMOĞLU
Sayfalar 21 - 23

6.
MDMA İÇEREN SEMPATOMIMETIK İLAÇ KULLANIMI SONRASI GELİ?EN BASİLER ARTER TROMBOZUNA BAĞLI BEYİN SAPI ENFARKTI
BRAIN STEM INFARCTION DUE TO BASILAR ARTERY OCCLUSION AS A COMPLICATION OF SYMPATHOMIMETIC DRUGS CONTAINING MDMA
Figen TOKÇUOĞLU, Mehmet ÇELEBİSOY, Tolga ÖZDEMİRKAN, Sueda RUKSEN
Sayfalar 25 - 27

7.
ÜLSERATİF KOLİTLİ OLGUDA DURAL SİNÜS TROMBOZUNA BAĞLI BİLATERAL TALAMİK İNFARKT
BILATERAL THALAMIC INFARCTION DUE TO DURAL SINUS THROMBOSIS IN PATIENT WITH ULCERATIVE COLITIS
Sabiha TÜRE, İpek İNCİ, Muhteşem GEDİZLİOĞLU
Sayfalar 29 - 31

LookUs & Online Makale
w