ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - Ağustos 2007
DERLEME
1.
ALZHEİMER DEMANS VE SEREBRAL İSKEMİ
SUMMARY
B. Demet ÖZBABALIK
Sayfalar 33 - 35

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
PRİMER İNTRASEREBRAL KANAMALI HASTALARDA DERİN VEN TROMBOZU PROFLAKSİSİNDE HEPARİN KULLANIMI
HEPARIN TREATMENT FOR THE PROFLAXIS OF DEEP VENOUS THROMBOSIS IN THE SUBACUTE STAGE OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGES
Dilek NECİOĞLU ÖRKEN, Gülay KENANGİL, Çetin GÜNER, Münevver ÇELİK, Hulki FORTA
Sayfalar 37 - 39

3.
AKUT SEREBRAL İSKEMİLİ HASTALARDA E-SELEKTİN VE Hs-CRP’NİN SERUM SEVİYELERİ
SERUM LEVELS OF E-SELECTIN AND Hs-CRP AMONG PATIENTS WITH ACUTE CEREBRAL ISCHEMIA
Göksel SOMAY, Murat BULKAN, Handan MISIRLI
Sayfalar 41 - 49

4.
SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ 14 HASTALIK RETROSPEKTiF ÇALIŞMA
CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS A CLINICAL RECTOSPECTIVE STUDY OF 14 CASES
Raziye TIRAŞ, Hüsniye A. HAKYEMEZ, Oya ÖZTÜRK, Hasan MERAL, Sibel ÇETİN, Vildan YAYLA, Feriha ÖZER
Sayfalar 51 - 54

OLGU SUNUMU
5.
STRATEJİK KANAMA DEMANSI; İKİ OLGU
STRATEGIC HEMORRHAGE DEMENTIA; TWO CASES
Şebnem BIÇAKCI, Kezban ASLAN, Ali ÖZEREN, Meltem DEMİRKIRAN, Mustafa KİBAR
Sayfalar 55 - 58

6.
BİLATERAL TALAMİK İNFARKT OLGUSU
BILATERAL THALAMIC INFARCTION: CASE REPORT
Sevgi YAMAN, Selçuk ÇOMOĞLU
Sayfalar 59 - 61

7.
SEREBRAL HİPERPERFÜZYON SENDROMU
SEREBRAL HİPERPERFÜZYON SENDROMU
Semai BEK, Özgür ARSLAN, Zeki ODABAŞI
Sayfalar 63 - 65

LookUs & Online Makale
w