ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - Ağustos 2008
DERLEME
1.
PATENT FORAMEN OVALE VE İSKEMİK STROK II: TEDAVİ
PATENT FORAMEN OVALE AND ISCHEMIC STROKE II
Özcan ÖZDEMİR
Sayfalar 29 - 31

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
SPONTAN SUBARAKNOİD KANAMALAR: 273 OLGULUK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
SPONTANEOUS SUBARACHNOID HEMORRHAGE: A RETROSPECTIVE STUDY OF 273 CASES
Özcan A. BİNATLI, Erel ULUĞ, İlker ÖZHAN, Sami BARDAKÇI, Nurcan ÖZDAMAR
Sayfalar 33 - 39

3.
DETERMINANTS of MORTALITY DUE TO CEREBROVASKULAR DISEASES:EVALUATION OF 358 CASES
Recep ALP, Selen İLHAN ALP, Sevde KOÇ, Hülya ERDOĞAN, Zeynep YILDIZ, Yılmaz PALANCI, Ülkü TÜRK BÖRÜ
Sayfalar 41 - 47

4.
AKUT İNME TEDAVİSİNDE YENİ ANLAYIŞ: İNME ÜNİTESİ ORGANİZASYONU
THE NEW CONCEPT IN ACUTE STROKE TREATMENT: ORGANIZATION OF STROKE UNIT
Erdem YAKA, Vesile ÖZTÜRK, Ayşegül ÖZER, Kürşad KUTLUK
Sayfalar 49 - 52

5.
BİLATERAL TALAMIK İNFARKT: DÖRT OLGUNUN ANALİZİ
BILATERAL THALAMIC INFARCTION: ANALYSIS OF FOUR CASES
Mehmet Güney ŞENOL, Mehmet GÖBEL, Fatih ÖZDAĞ, Mehmet SARAÇOĞLU
Sayfalar 53 - 56

OLGU SUNUMU
6.
İSKEMİK İNME İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU
A TAKAYASU’S ARTERITIS CASE PRESENTED WITH ISCHEMIC STROKE
Hafize Nalan GÜNEŞ, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Selda KESKİN
Sayfalar 57 - 61

7.
FAKTÖR V LEYDEN VE PROTROMBİN G20210A GEN MUTASYONU İLE İLİŞKİLİ MULTİPLE KORTİKAL VE SUBKORTİKAL İNFARKT OLGUSU
MULTIPLE CORTICAL AND SUBKORTICAL INFARCT RELATED WITH PROTHROMBINE G20210A AND FACTOR V LEYDEN MUTATIONS: CASE REPORT
Ertuğrul UZAR, Banu ÇAKIR, Alevtina ERSOY, Atilla İLHAN
Sayfalar 63 - 66

LookUs & Online Makale
w