ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - Aralık 2008
TEMEL BILGILER
1.
Serebral venöz sinüs trombozunda BT ve BT venografi görüntüleme
The imaging of cerebral sinus thrombosis by CT and CT venography
Gülen Demirpolat, Mustafa Gökçe
Sayfalar 67 - 72

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
İnme hastalarında yorgunluk
Fatigue in stroke patients
Ferhan Soyuer, Demet Ünalan, Ahmet Öztürk
Sayfalar 73 - 77

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
ORAK HÜCRE HASTALARINDA SESSIZ SEREBRAL ENFARKT SIKLIĞI
THE PREVALENCE OF SILENT CEREBRAL INFARCT IN PATIENTS WITH SICKLE CELL DISEASE
Ali BALCI, Esra OKUYUCU, Taşkın DUMAN, Edip GALİ, Sinem KARAZİNCİR, İsmet MELEK, Rasim YANMAZ, Ertuğrul EĞİLMEZ
Sayfalar 79 - 82

OLGU SUNUMU
4.
HEMİPAREZİSİZ GLOBAL AFAZİ 2 OLGU SUNUMU
GLOBAL APHASİA WİTHOUT HEMİPARESİS (2 CASES REPORT)
Recep ALP, Selen İLHAN ALP, Ülkü TÜRK BÖRÜ
Sayfalar 83 - 85

5.
FUZİFORM SUPERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI VE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: Olgu Sunumu
FUSIFORM ANEURYSM OF THE SUPERIOR CEREBELLAR ARTERY AND IT’S ENDOVASCULAR TREATMENT: Case Report
Tolga ÖZDEMİRKIRAN, Özlem GÖÇMEZ, Mehmet ÇELEBİSOY, İsmail ORAN
Sayfalar 87 - 89

6.
İSKEMİK İNME İLE İLİŞKİLİ SAF DİZARTRİ KAVRAMI:Küçük kortikal infarkt sonrası dil felci ile birlikte saf dizartri
THE PURE DYSARTHRIA RELATED TO ISCHEMIC STROKE:Pure dysarthria with glossoplegia after small cortical lesion
Figen VARLIBAŞ, Duygu AYGÜN, Cihat ÖRKEN, Mehmet GENCER, Kemal TUTKAVUL, Hülya TİRELİ
Sayfalar 91 - 94

LookUs & Online Makale
w