ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - Nisan 2009
TEMEL BILGILER
1.
Yaşlılık ve Denge
Aging and Balance
Ferhan Soyuer, Sevda İsmailoğulları
Sayfalar 1 - 5

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Akut İnmeli Hastalarda Depresyon ve Kognitif Bozukluk
Depression and Cognitive Dysfunction in Patients with Acute Stroke
Çağatay Öncel, Demet Kalaycı, Çiğdem Cura, İlay Can, Özgür Kalkancı
Sayfalar 7 - 11

KISA RAPOR
3.
Serebral Görüntülemede Virchow-Robin Boşluğu: Ayırıcı Tanı ve Klinik İlişkisi
Virchow-Robin Spaces in Cerebral Imaging: Relationship of Differential Diagnosis and Clinical Findings
Figen Tokuçoğlu, Şehnaz Arıcı, Mehmet Çelebisoy, Baykal Yıldız, Name Derya Kaplangı, Behiye Özer
Sayfalar 13 - 16

4.
Faktör V Leiden Mutasyonu İle İlişkili Serebrovasküler Hastalıklar
Relationship Of Factor V Leiden Mutation With Cerebrovascular Diseases
Handan Mısırlı, Füsun Mayda Domaç, Meral Türker, Emine Mestan, Özge Yıldız
Sayfalar 17 - 22

OLGU BILDIRILERI
5.
Başlangıç Bulgusu Koreiform Hareket Bozukluğu Olan Moyamoya Hastalığı
Moyamoya Disease Presenting With Choreiform Involuntary Movements As An Initial Symptom
Ayça Özkul, Cengiz Tataroğlu, Ali Akyol, Eylem Telli Turgut
Sayfalar 23 - 26

6.
Parietal Diaşizis, Paroksismal Dizartri ve Ataksi
Parietal Diaschisis, Paroxysmal Dysarthria And Ataxia
Semai Bek, Özgür Arslan, Fatih Özdağ, Zeki Odabaşı
Sayfalar 27 - 29

7.
Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Spinal Dural Arteriyovenöz Fistül Olgusu
Endovascular Treatment Of Spinal Dural Arteriovenous Fistula: Case Report
Özlem Alkan, Osman Kızılkılıç, Tülin Yıldırım, Şenay Demir, Naime Tokmak, Sibel Karaca
Sayfalar 31 - 34

LookUs & Online Makale
w