ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - Ağustos 2009
DERLEME
1.
Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: sorumluluğumuzun farkında mıyız?
Intravenous thrombolytic treatment in acute ischemic stroke
Kürşad Kutluk
Sayfalar 35 - 39

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Serebral venöz sinüs trombozu: klinik değerlendirme
Cerebral venous sinus thrombosis: clinical assessment
Özden Kamışlı, Demet Arslan, Sibel Altınayar, Suat Kamışlı, Yüksel Kablan, Cemal Özcan
Sayfalar 39 - 42

3.
Basit ve karmaşık görsel uyarıya karşılık arka serebral arterlerde ortaya çıkan kan akım hızı değişiklikleri
The blood flow velocity changes to simple and complex visual stimulation at posterior cerebral arteries
Gülnur Tekgöl Uzuner, Nilgün Çınar, Nevzat Uzuner
Sayfalar 43 - 46

OLGU BILDIRILERI
4.
Serebral iskemik ve hemorajik lezyonları olan bir olguda churg- strauss sendromu
Churg-strauss syndrome with cerebral ischemic and hemorrhagic lesions: case report
Özlem Göçmez, Mehmet Çelebisoy, Tolga Özdemirkıran, Figen Tokçuoğlu, Diler Hülya Canbaz, Fazıl Celal
Sayfalar 47 - 52

5.
Radyoterapiye bağlı olarak gelişen iskemik inme olgusu
A case of ischemic stroke resulted from radiotherapy
Emine Genç, Esra Eruyar, Oğuz Genç, Mine Genç
Sayfalar 53 - 55

6.
HIV enfeksiyonuna bağlı serebral komplikasyonlu iki olgu
Two cases with cerebral complication due to HIV enfection
Saffet Meral Çınar, Fazilet Hız, Tuğba Eyiipgil, Serdar Aykaç
Sayfalar 57 - 60

LookUs & Online Makale
w