http://www.journalagent.com/images/submit_tur.png 
 
Türk Beyin Damar Hast Derg: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - Ağustos 2010
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
İskemik strok ve epileptik nöbetler
Ischemic stroke and epileptic seizures
Oğuz Osman Erdinç
Sayfalar 31 - 35

TIP HABERI
2.
Amerikan Kalp Birliği/Amerikan İnme Birliği İntraserebral kanama tanı ve tedavisi kılavuzu 2010: neler değişti?
American Heart Association/American Stroke Association 2010 Guideline for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: what's new?
Özlem Kayım Yıldız, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
Sayfalar 37 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Kırkbeş yaş altı genç erişkinlerde nontravmatik hemorajik inme
Nontraumatic hemorrhagic stroke in adults younger than 45 years
Füsun Mayda Domaç, Temel Özden, Tuğrul Adıgüzel, Handan Mısırlı
Sayfalar 45 - 49

OLGU BILDIRILERI
4.
Koroner anjiyografi sırasında gelişen izole unilateral internükleer oftalmopleji
Isolated unilateral internuclear ophtalmoplegia as a complication of coronary angiography
Alper Kepez, Gülnur Tekgöl Uzuner, Hatice Onur, Alper Yurdasiper, Burçin Kepez Yıldız
Sayfalar 51 - 53

5.
Nevraljiform ağrılı bir hastada orak hücreli anemi ve serebrovasküler olaylar
Neuralgiform pain in a patient with sickle cell anemia and stroke
Esra E. Okuyucu, Hava Özlem Dede, İsmet Melek, Taşkın Duman
Sayfalar 55 - 58Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2019 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale