ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 3 Year : 2022


Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - Aralık 2010
DERLEME
1.
Serebrovasküler hastalıklarda prognostik faktörlerin gözden geçirilmesi: klinik izleme ait faktörler
Tthe review of prognostic factors in cerebrovascular diseases: factors of clinical monitoring
Taşkın Duman, Hava Özlem Dede
Sayfalar 59 - 65

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Akut iskemik inmede trombolitik tedavinin trankranial triplex sonografi ile monitorizasyonu: Ön çalışma
Triage of acute stroke patients to intra-arterial lysis with transcranial triplex sonography is safe and feasible: A pilot study
Mehmet Akif Topçuoğlu, Demet Funda Baş, Amber Eker, Ethem Murat Arsava
Sayfalar 67 - 76

3.
Beyin damar hastalarında in vitro aspirin direnci ve belirleyicileri
In vitro aspirin resistance and predictors among stroke patients
Levent Güngör, Serpil Kıroğlu Yön, Sevinç Sultansuyu, Davut Albayrak
Sayfalar 77 - 83

KISA RAPOR
4.
Subaraknoid kanama tanısında manyetik resonans görüntüleme bulguları
Magnetic resonance imaging findings in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage
Dilaver Kaya, Ercan Karaarslan, Alp Dinçer
Sayfalar 85 - 89

OLGU BILDIRILERI
5.
Kortikal enfarkta bağlı izole distal bacak kuvvetsizliği: bir olgu sunumu
Isolated monoparesis due to cortical infarction: a case report
Turan Doğan, Mehmet Güney Şenol, Murat Velioğlu, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu
Sayfalar 91 - 93

6.
Sallanan trombüs ve ileri derecede aort darlığı bulunan aktif pnömonili olguda lokal anestezi altında acil karotis endarterektomisi
Emergency carotid endarterectomy performed under local anesthesia in an active pneumonia case with loose thrombus and high-grade aortic stenosis
Sibel Güler, Taylan Köşker
Sayfalar 95 - 99

LookUs & Online Makale
w